Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
baner_1.png
Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Drukuj

 

 


 

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych nadzieją i optymizmem na lepszy 2021 rok

życzy Zarząd

Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 


 

Serdecznie zapraszamy członków LSRzM na warsztaty zawodowe z wyceny lasów, które odbędą się w dniach 25-26 września 2020 r. w Villi Greta w Dobkowie (www.villagreta.pl).

Prowadzący: dr inż. leśnik Robert Zygmunt, rzeczoznawca majątkowy.

Liczba godzin: 10 h lekcyjnych (5 pkt. za warsztaty). 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia dotyczące spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych w 2020 r.

Wymagane jest posiadanie laptopa w trakcie szkolenia.

Koszt udziału: 800 zł (dla członków mających uregulowane składki członkowskie).

Szkolenie wyłącznie dla członków LSRzM.

Koszt obejmuje: nocleg, wyżywienie (2 obiady, śniadanie, kolację, serwis kawowy w trakcie szkolenia), materiały szkoleniowe.

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 06 września.

Termin płatności do 11 września 2020 r. 

 


 

Serdecznie zapraszamy członków LSRzM na warsztaty zawodowe z wyceny nakładów w dniu 14 września 2020 r. o godz. 15:00.

Miejsce szkolenia: Hotel Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15.

Prowadzący: Beata Baran, rzeczoznawca majątkowy, członek LSRzM

Członków stowarzyszenia prosimy o zgłaszanie udziału do 06 września br.

 


 

Na podstawie § 30 Statutu Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Zarząd stowarzyszenia zwołuje Walne  Zgromadzenie  stowarzyszenia w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie.

Miejsce obrad: Hotel Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15.

Członków stowarzyszenia prosimy o potwierdzanie obecności do 06 września br.

 


 

Rekomendacje dla przedsiębiorców w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem 23.03.2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa, Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało następujące zalecenia dla przedsiębiorców.

1.   Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2.   Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.

3.   Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

4.   Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5.   Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

6.  Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

7.   Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

8.   Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

9.   Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

10.   Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

11.   Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.

12.   Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:

•    powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

•    wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zalecenia-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją ZUS o ulgach, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z koronawirusem.


Adres strony: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283

 

 


 

 

LEGNICKIE  STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  MAJĄTKOWYCH

zaprasza na  szkolenie

      Wycena składników wartości niematerialnych

                              organizowane w dniach 6 – 7 marca 2020 r. (piątek – sobota) w godz. 9:00- 17:00                                                             

Miejsce szkolenia:   Legnica, Hotel Sękowski,  www.hotelsekowski.pl

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk, CPVA, FAIA (Acad), posiada szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny. Wspomniane wyceny przeprowadzane były na potrzeby sprawozdawczości finansowej, fuzji i przejęć, fairness opinion, wykupów przymusowych, doradztwa przed-transakcyjnego, restrukturyzacji i reorganizacji. Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w Milwaukee USA, współpracując zarówno z biurami American Appraisal w Wielkiej Brytanii, Niemczech jak i w Polsce.  Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski pełnił funkcje asystenta i wykładowcy w kilku uczelniach. Okazjonalnie prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Krajowej Szkole Skarbowości oraz Henley Business School University of Reading. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (obecnie Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw").

 

Program szkolenia:

1.Identyfikacja i wycena składników wartości niematerialnych - wprowadzenie   

2.Podejścia w wycenie składników wartości niematerialnych   

3.Identyfikacja składników wartości niematerialnych   

4.Identyfikacja wartości firmy (goodwill)   

Liczba godzin –  ogółem 16 godzin edukacyjnych, w tym 16 godzin szkolenie (8 pkt.).                                                          

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Koszt uczestnictwa:  

750 zł dla członków LSRzM (mających uregulowane składki)

850 zł dla pozostałych                                                                                                        

obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiady, bezpłatny parking.

W dniu 6 marca 2020 r. o godz.18:00 uczestników szkolenia zapraszamy na wieczorek integracyjny w Kręgielni Piastów. Koszt udziału 60 zł (obejmuje: wynajem torów na kręgielni, catering, DJ). 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Sękowski (we własnym zakresie): 

- w cenie 160 zł za pokój 1-osobowy ze śniadaniem 

- w cenie 220 zł za pokój 2-osobowy ze śniadaniem. 

 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na w/w adres e-mail. 

Wpłata na konto BNP PARIBAS O/Legnica, nr 61 2030 0045 1110 0000 0252 0910. 

Termin zgłoszenia i wpłaty do dnia 21 lutego 2020 r. 

 

  


 

 

W dniu 13 grudnia 2019 r. po ciężkiej chorobie odszedł w szpitalu z naszego grona Kol. Michał Bowanko.

Był członkiem naszego Stowarzyszenia od 1995 r.do 15.01.2015 r.,wnioskował o skreślenie z listy z uwagi na stan zdrowia.

Kolega Michał wyceną zajmował się  od 1978 r. jako biegły z listy wojewody do szacowania nieruchomości leśnych i dla celów wywłaszczeniowych. Od  1988 r. był przewodniczącym rady biegłych przy wojewodzie. Był członkiem Stowarzyszenia Taksatorów Nieruchomości w Lubinie.

W roku 1992 skończył studia podyplomowe w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości, będąc jednocześnie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców  Wyceny Nieruchomości w Olsztynie.

W roku 1994 uzyskał uprawnienia do szacowania nieruchomości nr 941. 0d 1995 r. był członkiem komisji opiniującej LSRM  i z uwagi na doświadczenie członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM, w której pracował do 1999 r.

W ramach współpracy Zarządu LSRM z NOT Zagłębia Miedziowego prowadził przez trzy edycje szkolenie w ramach warsztatów dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Z okazji obchodów  10-lecia LSRM został odznaczony srebną odznaką za zasługi dla Stowarzyszenia przez zaproszonych na obchody prezydentów  PFSRM Andrzeja Hopfera i Wacława Baranowskiego.

Przez cały okres bycia członkiem naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczył w szkoleniach, w życiu towarzyskim, służył pomocą koleżankom  i kolegom, zasłużył się celom statutowym Stowarzyszenia.

Kolega Michał bardzo dobrze znany przez środowisko starszych i młodszych specjalistów od wyceny, kolegów z innych branż cieszył się  dużym autorytetem.

Był człowiekiem wielkiego serca, i spokoju. Michała będzie bardzo brakowało wśród nas.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Raszówce.

 


 

UWAGA

 

Informujemy, że z dniem 02 grudnia 2019 r. zmianie uległ adres siedziby stowarzyszenia.

Nowy adres: 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 1, pok. 524

 


 

 

 

Zarząd LSRzM serdecznie zaprasza członków na coroczne spotkanie świąteczne naszego stowarzyszenia

w dniu 13 grudnia o godz. 17:00 w Legnicy w Hotelu Sękowskim.

Niezapomnianą atmosferę uroczystości umili nam  grając na żywo dwójka  legnickich muzyków Nikola Warda (wokal) i Marcin Gołda (gitara akustyczna). 

W tym roku w trakcie spotkania zorganizujemy zbiórkę darów dla legnickiego schroniska dla zwierząt. Według informacji przekazanej ze schroniska najbardziej potrzebne są następujące artykuły:

- preparaty przeciwpchelne i przeciwkleszczowe 

- kagańce

- środki do pielęgnacji (szampony, szczotki do czesania)

- koce

- żwirek dla kotów

- gryzaki

- maskotki dla szczeniąt

Jedzenia jak najmniej, bo schronisko jest zaopatrzone w tym zakresie.

Osoby zabiegane mogą wesprzeć akcję finansowo, a zarząd jak w ubiegłym roku, dokona stosownych zakupów i dostarczy dary zwierzakom.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 06 grudnia br.

 

 


 

W dniach 07-08 października 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się specjalistyczne szkolenie z wyceny przedsiębiorstw, które poprowadził prof. dr hab Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolenie obejmowało określanie wartości godziwej, sprawiedliwej, rynkowej i księgowej zgodnie z rekomendacjami Noty Interpretacyjnej 5 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Międzynarodowych Standardów Wyceny, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych. Szkolenie, w którym uczestniczyło 28 rzeczoznawców z różnych stron Polski miało charakter warsztatowy. 

Prof. Mielcarz zaprezentował i udostępnił nam kompleksowe modele wyceny przedsiębiorstw w arkuszach kalkulacyjnych Excel do dalszego wykorzystania przez uczestników szkolenia. To były bardzo wartościowe warsztaty obejmujące praktyczne case study (wycena m.in. browaru) i dyskusję grupy.

Na zakończenie każdy otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia. 

Galeria zdjęciowa 

 


 

W dniach 13-14 września 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne członków naszego stowarzyszenia połączone  XIII warsztatami zawodowymi z wyceny nieruchomości zabytkowych oraz wyceny maszyn i urządzeń.

Spotkanie rozpoczęliśmy spływem kajakowym rzeką Bóbr, w którym uczestniczyło i go ukończyło 15 naszych członków. Po pokonaniu 10 km trasy, obfitującej w przygody, w tym niespodziewaną kąpiel w rzece naszego kolegi, na mecie czekało na nas ognisko i kiełbaski. LSRzM po raz pierwszy zorganizowało spływ kajakowy Bobrem, ale już teraz wiemy, że w przyszłym roku go powtórzmy.

Popołudniu w Domu Arnolda w Villi Greta odbyły się warsztaty zawodowe, które poprowadziła koleżanka Ewa Głowska oraz kolega Jacek Sabat. Ewa na przykładzie swojego operatu przybliżyła nam problematykę związaną z wyceną zabytkowych pałaców i parków dworskich, natomiast Jacek omówił metodologię i pokazał przykłady swoich wycen maszyn i urządzeń. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytych warsztatów.

Wieczorem, w pięknej sali restauracyjnej w Villi Greta odbyła się kolacja i zabawa integracyjna przy muzyce.

Kolejnego dniu po śniadaniu udaliśmy się z przewodnikiem, naszym kolegą Darkiem Ignaczewskim, na rajd w Góry Kaczawskie. Po niespełna 2-godzinnej wędrówce zdobyliśmy szczyt Dłużek (592 m n.m.p.), z którego wieży widokowej rozpościerała się piękna panorama Krainy Wygasłych Wulkanów. W wędrówce towarzyszył nam pies właścicieli Villi Grety - Joy (Azor). Uzbieraliśmy też sporo grzybów.

To był wspaniały czas. Dziękujemy członkom LSRzM za cudowną atmosferę i miło spędzone chwile.

Galeria zdjęciowa

 


 

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM poprzedzone XII warsztatami zawodowymi z wyceny nieruchomości deweloperskich. Warsztaty poprowadził nasz kolega Paweł Kopyra, którego wspierała koleżanka Grażyna Kasjan. Paweł przedstawił sposoby liczenia wartości gruntów przez deweloperów, z którymi współpracuje. To było ciekawe doświadczenie, pokazujące inne spojrzenie na sposoby wyceny nieruchomości gruntowych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytych warsztatów.

W trakcie Walnego zatwierdziliśmy sprawozdania finansowe za 2018 r., a zarząd otrzymał absolutorium za działalność w 2018 roku.

 


 

W dniu 17 maja 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się szkolenie dotyczące wybranych zagadnień prawnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Szkolenie podprowadził zaprzyjaźniony z nami legnicki notariusz Pan Przemysław Głowski, który szczegółowo omówił strukturę i sposoby analizy elektronicznych ksiąg wieczystych, a także rodzaje wpisów w księgach.

Następnie, przedstawił sposoby wyodrębniania lokali zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali oraz orzecznictwa. Zaprezentował również sposoby wyodrębniania lokali z części wspólnych tzw. "lokali strychowych" oraz sposoby znoszenia współwłasności nieruchomości.

W związku z wejściem w życie ustawy o przekształcaniu użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych w prawo własności omówione zostały zasady dokonywania przekształcenia tego prawa oraz sposoby opisywania stanu prawnego nieruchomości w operatach szacunkowych w związku z zaistniałymi zmianami.

Na koniec, omówione zostały zasady obrotu gruntami rolnymi w świetle obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz nadchodzących wkrótce zmian w tejże ustawie.

Przedstawiona problematyka prawna bardzo zainteresowała uczestników, który następnie wzięli udział w dyskusji na tematy nurtujące rzeczoznawców w ich codziennej pracy zawodowej.

Na zakończenie wykładowca otrzymał brawa, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia z odbytego szkolenia.

  


 

W dniach 8 – 9 marca 2019 r.  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Wycena nieruchomości zabudowanych stacjami paliw". 

 

Szkolenie poprowadziła Mirosława Czaplińska, zajmująca się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji, rzeczoznawca majątkowy od października 2005 r., członek RICS, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej.

 

 

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitał wiceprezes Jacek Sabat oraz sekretarz Maciej Wojnicki, którzy wręczyli wszystkim uczestniczkom upominki  z okazji Dnia Kobiet.    

W pierwszym dniu szkolenia, omówiono m.in. rynek handlu paliwami w Polsce, modele funkcjonowania stacji paliw, informacje niezbędne do wyceny nieruchomości zabudowanych stacjami paliw.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie tematyki poruszanej w poszczególnych panelach oraz formie przekazywania wiedzy.

Wieczorem uczestnicy szkolenia wzięli udział w wieczorku integracyjnym w Kręgielni Piastów, w trakcie którego po profesjonalnym instruktażu zaprzyjaźnionego instruktora bowlingu odbyły się emocjonujące rozgrywki. Potem były dyskusje, tańce i zabawa.

W drugim dniu odbyły się warsztaty zawodowe, w trakcie których Mirosława Czaplińska w szczegółowy sposób zaprezentowała jak dokonać analizy potencjału handlowego danej lokalizacji, jak obliczać marże na sprzedaży paliw i sprzedaży pozapaliwowej, jak kalkulować koszty związane z prowadzeniem stacji paliw. Zaprezentowała kilka przykładów wycen oraz wspólnie przeprowadzono obliczenia w podejściu dochodowym. To było bardzo wartościowe szkolenie, a uczestnicy wyszli pełni wiedzy praktycznej.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia  i odbycia warsztatów.

 

Zapraszamy do galerii zdjęciowej.

 


 

 

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Hotelu Sękowski  w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków naszego stowarzyszenia, w którym wzięło udział 18 osób. W imieniu Zarządu Prezes Laura Morzewska przekazała zgromadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne, po czym wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Miłe chwile w świątecznej atmosferze uświetnił występ muzyków Marcina Gołdy z Legnicy (gitara akustyczna) oraz Nikoli Wardy z Wrocławia (wokal), z którymi wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy.

W trakcie spotkania dobyła się zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Legnicy. Spotkaliśmy się z dużą hojnością ze strony członków, zebrano wiele potrzebnych rzeczy w tym zabawki, środki czystości i higieny osobistej dla samotnych matek i ich dzieci.

 

W imieniu zarządu składamy podziękowania naszym członkom za liczne dary. Jesteśmy przekonani, że zebrane rzeczy trafiły w dobre ręce, a akcję świątecznego zbierania darów dla potrzebujących będziemy kontynuować w przyszłym roku.

Fotogaleria.

 


 

W dniu 21 listopada 2018 r.  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym". Szkolenie poprowadził sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu publikacji i komentarzy do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami,Pan Mirosław Gdesz.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitała Laura Morzewska – prezes LSRzM.         

W pierwszej części szkolenia, Pan sędzia omówił problemy związane z przyjęciem operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym. W części tej dyskutowano o udostępnianiu operatu stronom postępowania, aktualności operatu szacunkowego, czynności rzeczoznawcy majątkowego w roli biegłego sądowego.

W dalszej części wykładu, prelegent w barwny sposób przedstawił problematykę związaną z ustalaniem odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Omówiono również ulepszenia planistyczne art. 36-37 upzp oraz temat służebności przesyłu i służebności publicznej. Wszelkie tezy stawiane w dyskusji, Pan sędzia popierał bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie tematyki poruszanej w poszczególnych panelach oraz formie przekazywania wiedzy przez Pana sędziego Mirosława Gdesza. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.

Galeria zdjęć.

notatkę sporządził: Jacek Sabat

wiceprezes LSRzM 


 

W dniu 4 października 2018 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu członkowie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych świętowali jubileusz 25-lecia działalności stowarzyszenia.

W uroczystościach wzięło udział 34 członków naszej organizacji oraz zaproszeni Goście, w tym Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Marek Wiśniewski.

Obchody rozpoczęły się w południe od zwiedzania zamku trasą II Wojny Światowej.  Przewodnik oprowadził nas po zabytkowych salach i podziemiach zamkowych. Zamek jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce. Historia zamku Hochbergów wciąż pełna jest tajemnic. W tym miejscu powstać miała kolejna kwatera Hitlera z podziemnym schronem przeciwbombowym. W czasie II wojny światowej mieściła się tu filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W katorżniczej pracy więźniowie drążyli podziemne tunele, które właśnie otwierane są dla zwiedzających. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się  w historie okresu II wojny opowiadane przez przewodnika ale i też z okresu początku XX w. Podziwialiśmy też pięknie odrestaurowane wnętrza zamkowe. Obejrzeliśmy wspaniałą galerię trójwymiarowych zdjęć stereoskopowych z początku XX wieku odkryte w ostatnich latach w Kanadzie przez wnuczkę kucharza Hochbergów. Zdjęcia obrazują życie mieszkańców na zamku na początku ubiegłego wieku.

Po zwiedzaniu, w pięknej sali zamkowej, odbyły się XII warsztaty zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Warsztaty poprowadziła nasza koleżanka z Głogowa Krysia Kwiatkowska-Sieledczyk. Tematem tego spotkania była nurtująca wszystkich wycena strychów. Zaprezentowane zostały dwa operaty szacunkowe, które zostały poddane analizie przez naszych rzeczoznawców. 

Następnie, przed uroczystą kolacją, część osób wybrała się na krótki spacer po parku zamkowym, w trakcie którego podziwialiśmy piękną panoramę na okolicę i Zamek Książ. Piękna pogoda pozwalała na dokumentowanie polskiej jesieni w górach

O godzinie 19:00 rozpoczęły się oficjalne obchody XXV-lecia naszego stowarzyszenia.  W „Sali Krzywej” Zamku Książ odbyła się uroczysta kolacja, która rozpoczęła się od przemowy prezes stowarzyszenia Laury Morzewskiej oraz od toastu wzniesionego z tej okazji. Uroczystość prowadziła prezes stowarzyszenia, którą wspierał organizacyjnie cały zarząd.

Przemówienia wygłosili Prezes Honorowy Andrzej Kobes, poprzedni prezes Janina Jaros oraz Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Marek Wiśniewski.

Kol. Andrzej Kobes wspominał o początkach naszego zawodu, okolicznościach powstawania naszego stowarzyszenia oraz złożył wszystkim życzenia z okazji jubileuszu.

Kol. Janina Jaros opowiedziała o okresie swojego kierowania stowarzyszenia, wskazała na rozpoczęcie prowadzenia warsztatów zawodowych, które są szalenie potrzebne naszym członkom z punktu widzenia wykonywanego zawodu. Odniosła się również do definicji stowarzyszenia jak winno być rozumiane. Złożyła życzenia członkom oraz podziękowania kol. Grażynie Kasjan za kierowanie zespołem ds. warsztatów w naszym stowarzyszeniu.

Prezydent Marek Wiśniewski złożył na ręce prezes stowarzyszenia list gratulacyjny z okazji 25-lecia oraz przekazał pięknie wygrawerowaną z tej okazji statuetkę z logo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców. Prezes Laura Morzewska przekazała Prezydentowi serdeczne podziękowania za udział w obchodach oraz wsparcie finansowe, jakiego udzielił stowarzyszeniu w związku z organizacją jubileuszu oraz wydaniem pierwszej kroniki naszego stowarzyszenia.

Następnie, wręczona została statuetka „Zasłużony za zasługi dla LSRzM”. Kapituła wyróżnień w 2018 r. tytuł Zasłużony za zasługi dla LSRzM przyznała naszej koleżance Leokadii Lenartowicz, która jest członkiem LSRzM od 1996 r., pracuje na rzecz rozwoju naszego stowarzyszenia, w tym pełniła i pełni nadal funkcję Przewodniczącej Komisji Opiniodawczej LSRzM.

Zarząd przygotował dla członków stowarzyszenia małą niespodziankę. Jest nią pierwsza w naszej historii kronika dokumentująca ostatnie 25 lat z życia stowarzyszenia. Każdy z obecnych na jubileuszu otrzymał taką kronikę wraz z dyplomem z podziękowaniami za wkład w rozwój naszej organizacji zawodowej. Kronika stanowi ciekawe przypomnienie minionych chwil. Pozostałym członkom zostanie wręczona na uroczystym spotkaniu opłatkowym w grudniu 2018 r.

Po wykwintnej kolacji i toastach czekał nas kolejny punkt programu w postaci nocnego zwiedzania zamku. W ciemnościach przemierzaliśmy korytarze i podziemia zamkowe  w poszukiwaniu historii oraz duchów Hochbergów. Napotkaliśmy ich kilku, z dwoma nawet się zaprzyjaźniliśmy, czego dowodem jest sesja zdjęciowa, na którą duchy wyraziły zgodę J

Po pełnych emocji chwilach w podziemiach zamkowych wróciliśmy na salę balową, gdzie do późnych godzin trwały rozmowy, tańce i zabawa.

Jeszcze przed północą na salę wniesiono tort z logo naszego stowarzyszenia oraz wyświetlono film z okazji 25-go jubileuszu. Film prezentował historię stowarzyszenia oraz wypowiedzi prezesów i członków stowarzyszania. Były wspomnienia, życzenia oraz zdjęcia archiwalne z minionych szkoleń, uroczystości i wyjazdów.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz składamy podziękowania, że zechcieli poświęcić swój czas i wziąć udział w obchodach, by cieszyć się i wspólnie świętować piękny jubileusz 25-lecia naszego stowarzyszenia.

Zapraszamy do relacji zdjęciowej z obchodów w zakładce GALERIA.

 

 


 

 

W dniu 21 września 2018 r. w Hotelu Sękowski odbyła się XI edycja warsztatów zawodowych LSRzM. Tematem przewodnim była wycena nieruchomości drogowych. W warsztatach wzięło udział 36 członków naszego stowarzyszenia, a poprowadziła je koleżanka Grażyna Kasjan.

Zaprezentowany operat szacunkowy  poddany został opiniowaniu w pewnym stowarzyszeniu, które wydało negatywną ocenę o prawidłowości sporządzenia opartu. W świetle uwag do operatu wskazano na błędy i interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze orzecznictwo  w tym zakresie. Wśród uczestników trwała burzliwa dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie wyceny tego typu nieruchomości.

Relacja w zakładce GALERIA.

 


 

 

W dniu 09 maja 2018 r. w  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO". Szkolenie poprowadził Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Marek Wiśniewski.

W trakcie szkolenia przekazane zostały szczegółowe informacje i praktyczna wiedza o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Każdy z uczestników otrzymał materiały i wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia odpowiednich procedur w swojej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia danych osobowych będących w posiadaniu uczestników szkolenia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.

 


 

 2018-04-23

Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, na którym wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2018-2021:

Zarząd:

Laura Morzewska - prezes

Jacek Sabat - wiceprezes

Czesława Satora - skarbnik

Maciej Wojnicki - sekretarz

Ewa Głowska, Agata Podhajska - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:                      

Renata Wiszniewska – Przewodniczący

Grażyna Kasjan, Mieczysław Młynarczyk - członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska - Przewodnicząca                                                                           

Iwona Matuszewska, Milena Kapelska-Koblańska - członkowie          

 

Wybrano nowy skład Komisji Opinodawczej:

Leokadia Lenartowicz - Przewodnicząca

Czesława Satora, Agata Podhajska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki - członkowie.

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono również nowy statut stowarzyszenia.

 


 

 2018-03-29

 

W dniu 23 marca 2018 r. w biurowcu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA w Legnicy odbyły się X-te warsztaty LSRzM. Temat spotkania dotyczył analizy rynku nieruchomości. Warsztaty poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

 

 


 

 2017-12-20

 

W dniu 08 grudnia 2017 r. w Hotelu Sękowskim w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe LSRzM poprzedzone  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie  Stowarzyszenia, na którym rozpatrywane były zmiany w statucie stowarzyszenia.

 

 

 


 

 

W dniach 09-10 listopada 2017 r. odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy szkolenie specjalistyczne dotyczące zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r.

Szkolenie poprowadził Pan Zdzisław Małecki.

 


 

W dniu 06 października 2017 r. w Hotelu Legnickim w Legnicy odbyło się IX spotkanie warsztatowe i integracyjne dla członków LSRzM. Celem warsztatów było omówienie treści operatu szacunkowego w aspekcie wymogów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Punktem odniesienia był wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 26.04.2017 r.

 

 


 

W dniach 03-04 marca 2017 r. w  Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości."  Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Cegielski. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Szkolenie dedykowane było dla członków LSRzM, ale nie zabrakło też stałych uczestników ze Skierniewic, Wolsztyna, Wrocławia czy Sochaczewa.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały przykłady i zadania obliczeniowe dotyczące wyceny nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu podejścia dochodowego metodą inwestycyjną i metodą zysków. Zaprezentowane zostały, krok po kroku, rzeczywiste wyceny budynku  biurowego oraz budynku hotelu,  w tym obliczenia oraz rozwiązania. Omówione zostały także zasady wyznaczania stóp dyskontowych i kapitalizacji.

Pierwszy dzień warsztatów zakończył się kolacją w hotelu oraz grą kręgle w Galerii Piastów, gdzie uczestników przeszkolił profesjonalny instruktor bowlingu. Była zabawa, tańce i dyskusje do północy.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.

Fotorelacja w zakładce GALERIA.

 


 

VIII  spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 3 lutego  2017 r.  Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy.

Temat spotkania brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym?

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Klaudia Piekarczyk. Program warsztatów obejmował  m.in ;    

- informacje o pracy analityka bankowego w odniesieniu do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

- informacje o zakresie analizy operatów szacunkowych przez analityka bankowego - przykłady wycen  w których analityk bankowy wnosił o  dodatkowe wyjaśnienia autora operatu szacunkowego

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła treści operatu szacunkowego, zarówno zakresu opisów i podawania informacji o lokalizacji  nieruchomości podobnych jak i sposobu doboru nieruchomości podobnych i procedur wyceny .

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

 


 

 

W dniu 15 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK  w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.    

Życzenia Świąteczne i Noworoczne, w imieniu Zarządu, przekazała wszystkim przybyłym Janina Jaros.  W spotkaniu Wigilijnym uczestniczyło 26  członków LSRzM.                                              

Podczas spotkania wigilijnego, wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie wzajemnie życzenia.

W trakcie spotkania spisano życzenia świąteczno-noworoczne od uczestników spotkania dla wszystkich członków LSRzM. Zgodnie z wolą uczestników życzenia miały być przesłane członkom naszego stowarzyszenia.

Wspominaliśmy mijający rok, słuchaliśmy kolęd i delektowaliśmy się podaną kolacją wigilijną.                   

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego i planowanymi działaniami  LSRzM na 2017 r.

Fotorelacja w zakładce GALERIA.

 

 


 

2016-11-28

Informujemy, że LSRzM zmieniło adres siedziby.

Aktualny adres to:

 

ul. Rycerska 24, skr. poczt. nr VO 33

59-220 Legnica

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na wskazany wyżej adres.

 


 

 

2016-11-24

 

 

W dniu 18 listopada 2016 r.  Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie, które odbyło się w Państwowej Wyższej   Szkole Zawodowej w Legnicy. Tematem szkolenia  było  "Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego   w gospodarce nieruchomościami – Web SIP.”

Szkolenie w formie warsztatów prowadził   dr Łukasz Halik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kartografii i Geomatyki.Szkolenie adresowane było do członków LSRzM, w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitał Dariusz Sas – członek zarządu LSRzM. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się wybranymi geoportalami przydatnymi w pracy rzeczoznawcy majątkowego.Poza najczęściej wykorzystywanym geoportalem.gov.pl  omówione zostały geoportale z danymi o lasach, geologii, hydrologii, zabytkach, ochronie środowiska. Każdy z uczestników szkolenia miał możliwość praktycznego przećwiczenia sposobów korzystania z poszczególnych geoportali i pozyskiwania z nich danych przydatnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Na zakończenie szkolenia Janina Jaros - Prezes zarządu LSRzM rozdała  uczestnikom zaświadczenia.

Zorganizowane szkolenie było pierwszym z planowanych szkoleń dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania danych z geoportali o zasięgu krajowym. Kolejne szkolenie związane z narzędziem Desktop SIP QGIS planowane jest jesienią 2017 r.

 

Notatkę sporządziła:  Janina Jaros

 


 

W dniu 04 listopada 2016 r. odbyło się VII  spotkanie warsztatowe członków LSRzM.  Spotkanie miało miejsce w Zachełmiu, w hotelu Concordia. Temat spotkania brzmiał: „Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie  w zakresie służebności przesyłu”  

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Janina Jaros.  Program warsztatów obejmował  m.in.:                                                                 

- określanie wartości nieruchomości dla potrzeb bezumownego korzystania z nieruchomości,

- określanie powierzchni bezumownego korzystania,

- obliczanie współczynnika współkorzystania,

- ustalanie stopy kapitalizacji   dla potrzeb wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,

- waloryzację wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

W trakcie warsztatów omówiono przypadek wariantowego określenia wartości wynagrodzenia za bezumowne wykorzystanie  z wykorzystaniem dochodów za poszczególne lata bezumownego korzystania oraz w oparciu  wartość służebności przesyłu.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

 

Fotorelacja w zakładce GALERIA. 

Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie w marcu 2016 r., zapraszając uczestników do Hotelu Sękowski w Legnicy.

Tematem  dwudniowego  szkolenia, które odbyło się 11 -12 marca 2016 r. były  „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości".      

Wykłady i warsztaty prowadził  mgr Radosław Gaca.

 

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi,   którzy  przyjechali do nas m.in. z Górnego Śląska, Lublina, Skierniewic, Białegostoku czy Ełku.  

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitała Laura Morzewska - V-ce Prezes LSRzM.

W pierwszym dniu szkolenia prowadzący przedstawił podstawy teoretyczne dotyczące  stosowania w wycenie metod statystycznych i modeli ekonometrycznych.

 

Podczas wykładu dyskutowaliśmy m.in. o sposobie opisu nieruchomości, rodzaju przyjmowanych cen, optymalnej ilości cech, o analizie wpływu cech na różnicowanie się cen transakcyjnych, a przede wszystkim o tym  jak uzyskane z rynku nieruchomości dane wykorzystać  przy budowie  modeli, jak sprawdzać poprawność budowanych modeli oraz dlaczego obliczenia na podstawie zbudowanych modeli zmniejszają niepewność wyceny.

W drugim dniu szkolenia były warsztaty, na których każdy z uczestników ćwiczył budowę modeli i wnioskowanie z obliczonych parametrów. 

 

Przedstawione  przez Radosława Gacę  arkusze obliczeniowe pozwalają na obliczenie trendu i wag cech rynkowych z zachowaniem zasady „ceteris paribus”.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał licencję na korzystanie z przekazanych arkuszy obliczeniowych.

Na zakończenie szkolenia  Laura Morzewska oraz Beata Baran rozdały uczestnikom zaświadczenia.

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

Fotorelacja w zakładce GALERIA.  

 


 

  

29 lutego 2016r.  odbyło się VI  już spotkanie warsztatowe członków LSRzM. Spotkanie miało miejsce w Legnicy w Hotelu Sękowski. Temat spotkania brzmiał „Porozmawiajmy przy kawie o służebności przesyłu”. Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

W trakcie spotkania omawiano sposoby określania wynagrodzenia za służebność przesyłu w tym m. in. określanie współczynnika współkorzystania oraz  ujmowanie powierzchni zajętej i wyłączonej przez naziemne urządzenia infrastruktury technicznej.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za służebność przesyłu. Podczas dyskusji powołano zespół do przeanalizowania stosowanych w wycenie współczynników.  Kol. Ewa Głowska poprowadzi prace zespołu.

Notatkę sporządziła: Janina Jaros

Fotorelacja w zakładce GALERIA.  

  


 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK  w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.    

Życzenia Świąteczne i Noworoczne  w imieniu Zarządu  przekazała wszystkim przybyłym członkom  oraz zaproszonym osobom Prezes Stowarzyszenia ,  Koleżanka Janina Jaros.

W spotkaniu Wigilijnym uczestniczyło 22 członków LSRzM oraz zaproszony były  Przewodniczący Komisji Etyki - Kol. Waldemar Carbuch.

Życzenia  wszystkim obecnym złożyli, Kol. Stanisław Kapelski  oraz   Kol. Barbara Kałuża - Boczula.

Podczas spotkania wigilijnego , po wzajemnych życzeniach i kolacji wigilijnej wręczono,  Kol. Alinie Kanigowskiej, Kol. Stanisławowi Kapelskiemu oraz Kol. Waldemarowi Carbuchowi dyplom  i statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych".

Prezes stowarzyszenia przekazała zebranym informację, że dyplom i statuetkę  Kol. Michałowi Bowanko wręczyła osobiście . Przekazała życzenia od Kol. Bowanko oraz upominki przygotowane przez Kolegę.

Były podziękowania  osób wyróżnionych, wspomnienia mijającego roku, słuchanie kolęd.       

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego i planowanymi działaniami  LSRzM na 2016 r. 

 

Fotorelacja w zakładce GALERIA

 


 

W dniach 06-07 listopada 2015 r. LSRzM zorganizowało dla swoich członków V spotkanie warsztatowe. Spotkanie odbyło się w Michałowicach k/Jeleniej Góry w sali "Naszego Teatru". Temat spotkania brzmiał: - Błędy w operatach szacunkowych -.

Spotkanie poprowadziła  Kol. Grażyna Kasjan. Błędy w operatach szacunkowych omówili kolejno Zbyszek Snopko, członek Komisji Opiniodawczej Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Janina Jaros członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Uczestnicy warsztatów szeroko dyskutowali nad omówionymi błędami. W trakcie spotkania warsztatowego dyskutowaliśmy m. in. o  trendzie, cechach rynkowych, wagach, wymaganej prawem treści operatów szacunkowych. 

 

 

Po warsztatch 6 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Wieczorem w restauracji (chacie) góralskiej  gospodarze z Naszego Teatru poczęstowali nas smacznymi potrawami, byliśmy w dobrych humorach, a  DJ przygotował dla nas dobry taneczny repertuar, więc bawiliśmy się znakomicie. Rankiem część z naszych kolegów skorzystała z zaproszenia Kol. Darka Sasa do morsowania i moczyli się w lodowatej wodzie pobliskiego wodospadu. Mieli wsparcie obserwatorów z naszego stowarzyszenia, kandydatów na morsów. Następnego dnia, na śniadaniu przywitała nas p. Jadwiga Kuta zapraszając do śniadania i rozpalając polana na grillu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 07 listopada 2015 r. w Michałowicach. Na wstępie odbyło się  wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a potem obrady. Prezes Stowarzyszenia wręczyła Srebrne Odznaki Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Kol. Laurze Morzewskiej i Kol. Jackowi Sabatowi.

Zgodnie z decyzją Zarządu LSRzM zainicjowano  od 2015 r. wyróżnienie dla osób zasłużonych dla naszego stowarzyszenia. Zaszczytny tytuł  „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy wraz z dyplomami i pięknymi statuetkami otrzymali:

- Kol. Michał Bowanko

- Kol. Waldemar Carbuch

- Kol. Janina Jaros

- Kol. Alina Kanigowska

- Kol. Stanisław Kapelski

- Kol. Zbigniew Snopko

Podczas obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono, że osoby wyróżnione wejdą w skład Kapituły Wyróżnienia i corocznie będą przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu osoby do nadania tego zaszczytnego tytułu.

 

W trakcie Walnego Zgromadzenia uchwalono Regulamin  Porządku Obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  opracowany przez Kol. Stanisława Kapelskiego.  Uchwalony Regulamin umożliwi nam na prowadzenie obrad według parlamentarnych zasad. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono też bieżące sprawy stowarzyszenia.

Relacja ze spotkania w zakładce GALERIA.

 


 

Informujemy, że LSRzM prowadzi nabór do kolejnej edycji praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.  

 

Praktyka zawodowa odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 328).

Zgłoszenia prosimy kierować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

W dniu 18 czerwca  2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM w Hotelu "Arkadia" w Legnicy.

Wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2015-2018.

Zarząd:

Janina Jaros - prezes

Laura Morzewska - wiceprezes

Czesława Satora - skarbnik

Jacek Sabat - sekretarz

Elżbieta Kaczmarek i Dariusz Sas - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:             

Mieczysław Młynarczyk - przewodniczący                                                           

Robert Dąbrowski i Renata Wiszniewska - członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska - przewodnicząca                                                                               

Marta Maruda i Maciej Śrutwa - członkowie                

Wybrano również Komisję Opinodawcza :

Leokadia Lenartowicz - przewodnicząca

Laura Morzewska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki, Zbigniew Snopko, Ewa Głowska - członkowie.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono m.in. Regulamin typowania kandydatów do pracy w strukturach PFSRM oraz wprowadzono zmiany w Regulaminie działania Komisji Opiniodawczej.


 

W dniu 06 maja 2015 r. odbyło się w Hotelu "Sękowski" w Legnicy IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM dotyczące problematyki metodyki wyceny prawa najmu lokalu mieszkalnego. Inicjatorką spotkania była Grażyna Kasjan a moderatami Dorota Dutka-Masek i Janina Jaros. Wycenę prawa najmu lokalu komunalnego prezentowała Kol. Dorota Dutka-Masek. Wycenę prawa najmu lokalu mieszkalnego w TBS prezentowała Kol. Janina Jaros. W trakcie spotkania  wspólnie omawialiśmy zasady wyceny w celu określenia wartości prawa najmu.

 


W dniach 23 - 24.03.2015 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie pt. „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w hotelu „Sękowski”. Program szkolenia  obejmował zagadnienia dotyczące opłaty planistycznej, opłat adiacenckich oraz określania wartości nakładów na nieruchomościach. Szkolenie prowadził rzeczoznawca majątkowy Pan Zdzisław Małecki. Uczestnikami szkolenia byli członkowie LSRM oraz rzeczoznawcy majątkowi należący do stowarzyszeń ościennych i z inych rejonó Polski. Ponadto w szkoleniu udział wzięli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych zakładów pracy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Szkolenie odbyło się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. W przerwach na kawę czy obiad uczestnicy nawiązali nowe znajomości i kontakty.  Na koniec każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

   Szczegóły w zakładce "GALERIA".

 

 


 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. w Hotelu Sękowskim odbyły się trzecie już warsztaty zawodowe dotyczące wyceny na potrzeby naliczania renty planistycznej. Szczegóły w zakładce "GALERIA".

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Rozumiem i akceptuję.