Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
baner_1.png
Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Drukuj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

25-26 września 2020 r.

Warsztaty zawodowe z wyceny lasów

Prowadzący: dr inż. leśnik Robert Zygmunt

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 września 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSRzM połączone z XIV warsztatami zawodowymi dotyczącymi wyceny nakładów.

Prowadzący: Beata Baran.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

06-07 marca 2020 r.

Szkolenie z wyceny składników wartości niematerialnych

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk, CPVA, FAIA (Acad)

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

13 grudnia 2019 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy

-----------------------------------------------------------------------------------

16 listopada 2019 r.

Warsztaty zawodowe z wyceny ograniczonych praw rzeczowych

Prowadzący: Monika Nowakowska

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

07-08 października 2019 r.

Szkolenie specjalistyczne z wyceny przedsiębiorstw

Prowadzący: prof. dr hab Paweł Mielcarz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

13-14 września 2019 r.

Spływ kajakowy Bobrem, impreza integracyjna w Villi Greta w Dobkowie połączona z XIII warsztatami zawodowymi: Wycena maszyn i urządzeń oraz wycena nieruchomości zabytkowych

Prowadzący: Jacek Sabat, Ewa Głowska

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSRzM połączone z XII warsztatami zawodowymi dotyczącymi wyceny gruntów deweloperskich. 

Prowadzący: Paweł Kopyra, Grażyna Kasjan.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 maja 2019 r.

Szkolenie: Wybrane zagadnienia prawne w pracy rzeczoznawcy majątkowego

Prowadzący: Przemysław Głowski

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

08-09 marca 2019 r.

Szkolenie: Wycena stacji paliw

Prowadzący: Mirosława Czaplińska

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 grudnia 2018 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu Sękowskim w Legnicy

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 listopada 2018 r.

Szkolenie: Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Prowadzący: sędzia Mirosław Gdesz

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

04 października 2018 r.

Obchody 25-lecia LSRzM w Zamku Książ połączone z XII edycją warsztatów zawodowych.

Temat warsztatów: wycena strychów. Prowadzący: Krystyna Kwiatkowska-Sieledczyk.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 września 2018 r.

XI warsztaty zawodowe: "Z tymi drogami nic nie wiadomo..."

Prowadzący: Grażyna Kasjan

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

09 maja 2018 r.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO"

Prowadzący: Marek Wiśniewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20 kwietnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 marca 2018 r.

X spotkanie warsztatowe członków LSRzM w biurowcu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA w Legnicy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

08 grudnia 2017 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu Sękowskim w Legnicy poprzedzone Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LSRzM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09-10 listopada 2017 r.

Szkolenie w Legnicy (Hotel Sękowski): "Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r.". Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06 października 2017 r.

IX spotkanie warsztatowe i integracyjne członków LSRzM w Hotelu Legnickim w Legnicy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03-04 marca 2017 r.

Szkolenie w Legnicy (Hotel Sękowski): "Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości". Prowadzący: dr inż Piotr Cegielski.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03 lutego 2017 r.

VIII spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Legnicy w Hotelu Sękowski.

Tema warsztatów brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym?

VIII-warsztaty

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15 grudnia 2016 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu "Pałacyk" w Legnicy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18 listopada 2016 r.

Szkolenie w Legnicy (PWSZ) dla członków LSRzM "Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04-05 listopada 2016 r.

II wyjazdowe spotkanie integracyjne członków LSRzM w Zachełmiu w Hotelu Concordia.

Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

04 listopada 2016 r.

VII spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Zachełmiu w Hotelu Concordia.

Przedmiotem warsztatów było wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu.

Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

11 grudnia 2015 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu "Pałacyk" w Legnicy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06-07 listopada 2015 r.

V spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Michałowicach k/Jeleniej Góry - "Teatr Nasz".

Przedmiotem warsztatów były błędy popełniane w operatach na podstawie doświadczeń z KO, KA i KOZ. Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

06 maja 2015 r.

IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena prawa najmu lokalu mieszkalnego. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23-24 marca 2015 r.

Szkolenie w Hotelu "Sękowski" w Legnicy - "Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego"

Prowadzący: Zdzisław Małecki

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 stycznia 2015 r.

III spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena nieruchomości dla potrzeb naliczania renty planistycznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12 grudnia 2014 r.

Uroczyste spotkanie opłatkowe w Restauracji "Legnickiej" w Legnicy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13-14 listopada 2014 r.                                                                                                    

Szkolenie w Świeradowie Zdroju - "Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych"

Prowadzący: Jerzy Dąbek

Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 maja 2014 r.                                                                                                    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Fotorelacja w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

23 maja 2014 r.

II spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena nieruchomości drogowych.

Szczegóły w zakładce "GALERIA"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

26 marca 2014 r.

Szkolenie w Karczowiskach k/Legnicy - "Wycena ograniczonych praw rzeczowych".

Prowadząca: Monika Nowakowska. Szczegóły w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 lutego 2014 r.

Spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była stopa kapitalizacji stosowana przez rzeczoznawców w wycenie podejściem dochodowym.

Szczegóły w zakładce "GALERIA"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 grudnia 2013 r.

Uroczyste spotkanie opłatkowe w Hotelu "Pałacyk" w Legnicy

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w zakładce "GALERIA"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

24-25 października 2013 r.

Udział członków Zarządu w XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Szczegóły w zakładce "GALERIA"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 października 2013 r.

Obchody Jubileuszu XX-lecia LSRzM - Pałac Krotoszyce.

Szczegóły w zakładce "XX-LECIE LSRzm"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16 września 2013 r.

Szkolenie w Karczowiskach k/Legnicy - "Wycena gruntów ze złożami".

Prowadzący: Janusz Jasiński. Szczegóły w zakładce "GALERIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

07 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie członków LSRzM

-----------------------------------------------------------------------------------------------

16 maja 2013 r.

Spotkanie Zarządu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów XX-lecia LSRzM

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20 marca 2013 r.

Spotkanie Zarządu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów XX-lecia LSRzM


-----------------------------------------------------------------------------------------------

01-02 marca 2013 r.

Organizacja szkolenia nt. "Wycena w obszarach zadań samorządów, odszkodowania, opłata planistyczna".

Prowadzący: Włodzimierz Jasiakiewicz, Robert Zygmunt, Elżbieta Jakóbiec.

Miejsce szkolenia: Pałac "Brunów".

Relacja ze szkolenia w zakładce "GALERIA"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

14 grudnia 2012 r.

W Hotelu "Pałacyk" w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.  Życzenia Świąteczne i Noworoczne w imieniu Zarządu przekazała wszystkim przybyłym członkom V-ce Prezes Stowarzyszenia  Laura Morzewska.

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Dyskutowano m.in.o projekcie Standardu "Ogólne reguły postępowania”. W trakcie dyskusji złożono propozycję kwartalnych spotkań członków LSRzM  poświęconych tematom związanym   z warsztatem wycen.


Fotorelacja ze spotkaniu w zakładce "GALERIA".

---------------------------------------------------------------------------------------------

3 grudnia 2012 r.

Komisja w składzie :                                                                                                                  

Przewodniczący - Zbigniew Snopko                                                                                                     

Członek - Ewa Głowska                                                                                                                         

Członek - Elżbieta Kaczmarek                                                                                                                 

Członek - Alicja Kanigowska                                                                                                                 

Członek - Stanisław Kapelski

przedstawiła analizę cen gruntów o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta Legnicy              

---------------------------------------------------------------------------------------------

8 listopada 2012 r.                                                                                                                         

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

----------------------------------------------------------------------------------------------

24 października 2012 r.  

Udział przedstawicieli Zarządu w Konferencji poświęconej programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

22 października 2012 r.     

Spotkanie przedstawicieli Zarządu z Prezydentem Miasta Legnica

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27-29 września 2012 r.

Organizacja szkolenia nt. "Wybrane zagadnienia warsztatowe związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych oraz dystrybucyjnych".

Prowadzący: Jerzy Dąbek. Miejsce szkolenia: Hotel "Qubus" Legnica.

Relacja ze szkolenia w zakładce "SZKOLENIA".

-----------------------------------------------------------------------------------------------

29 czerwca 2012 r.                                                                                                                  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Rozumiem i akceptuję.