W dniu 14 września 2020 r. odbyły się XIV warsztaty zawodowe organizowane przez Legnickie SRM. Warsztaty z wyceny nakładów poprowadziła nasza koleżanka Beata Baran.

Do grona naszego stowarzyszenia dołączył kolejny członek kol. Paweł Bryłkowski z Legnicy, któremu wręczono kodeks etyki zawodowej i zaproszono do pracy na rzecz rozwoju LSRzM. Tym samy stowarzyszenie liczy obecnie 46 członków.

Następnie, odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie, na którym zatwierdzono sprawozdania finansowe za rok 2019 oraz udzielono zarządowi absolutorium.

W trakcie obrad dokonano też zmian w Regulaminie LSRzM dotyczącego typowania kandydatów do pracy w strukturach PFSRM oraz omówiono sprawy członkowskie.