W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się w Legnicy szkolenie i warsztaty zawodowe z wycen dla celów opłat planistycznej, adiacenckiej, z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyceny dróg. Szkolenie poprowadził rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu Pan Marcin Czarnecki. W szkoleniu udział wzięło 36 osób.