Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.:

 

Opłaty adiacencka, planistyczna, z tytułu użytkowania wieczystego – w teorii i praktyce oraz kilka przypadków o wycenie dróg

 

organizowane w dniu 17 listopada 2021 r. (środa), godz. 09:00-16:30

Miejsce szkolenia: Legnica, Hotel Sękowski, www.hotelsekowski.pl

Prowadzący: Marcin Czarnecki – członek SRM Woj. Wielkopolskiego, rzeczoznawca majątkowy upr. nr 3911, biegły sądowy

Liczba godzin – ogółem 8 godzin edukacyjnych (4 h warsztaty, 4 h szkolenie)

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

 

Program szkolenia w załączeniu.

Koszt uczestnictwa:

350 zł dla członków LSRzM, 400 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych (obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad).

Rezerwacja noclegów hotelu we własnym zakresie.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na adres e-mail: srmlegnica@wp.pl.
Wpłata na konto BNP PARIBAS S.A. O/ Legnica, nr 61 2030 0045 1110 0000 0252 0910.

Termin zgłoszenia i wpłaty: do dnia 29 października 2021 r.
Serdecznie zapraszamy

Pliki do pobrania:

1) zawiadomienie

2) program

3) karta zgłoszenia