LEGNICKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH zaprasza na szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.:

Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości dla różnych celów wyceny.

organizowane w dniach 25 – 26 maja 2023 r. (czwartek – piątek) w godz. 9:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Hotel Millenium, Legnica, ul. Chojnowska 150, www.mojhotel.pl

Prowadzący: mgr inż. Zenon Marczuk – rzeczoznawca majątkowy, geodeta.

 

 

Liczba godzin – 8 godziny szkoleniowych (4 pkt.), 8 godzin warsztatów (4 pkt.).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Koszt uczestnictwa:

700 zł dla członków LSRzM (mających uregulowane składki)

800 zł dla pozostałych

Koszt uczestnictwa obejmuje:

udział w szkoleniu, serwis kawowy, obiad, materiały w wersji elektronicznej.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na w/w adres e-mail.

Wpłata na konto BNP PARIBAS O/ Legnica, nr 61 2030 0045 1110 0000 0252 0910.

 

Termin zgłoszenia 05.05.2023, wpłaty do dnia 12.05.2023r.

Do pobrania:

karta zgłoszenia

program szkolenia