W dniach 06-07 marca 2020 r. odbyło się w Legnicy w Hotelu Sękowski ostatnie przed pandemią szkolenie. Zrealizowane zostało w ramach cyklu szkoleń z wyceny przedsiębiorstw. Poprowadził je profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca SGH w Warszawie – dr Marcin Pęksyk, CPVA, FAIA (Acad) posiadający szerokie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, wycenie aktywów niematerialnych oraz analizie projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny, członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną NI5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

Tematyka szkolenia obejmowała wycenę wartości niematerialnych jako składników przedsiębiorstwa. Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów na komputerze.