LEGNICKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH zaprasza na szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.:

Wybrane zagadnienia prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wykorzystanie Geoportali w pracy rzeczoznawcy majątkowego.

organizowane w dniach 9 – 10 marca 2023 r. (czwartek – piątek) w godz. 9:00 – 17:00

Miejsce szkolenia: Collegium Witelona, Legnica ul. Sejmowa 5A, budynek A, sala 145

Prowadzący: dr inż. Ludmiła Pietrzak – rzeczoznawca majątkowy, geodeta, przedsiębiorca, Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, autorka licznych publikacji, ekspert z zakresu katastru i geodezji, specjalista z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej RM, Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

 

Liczba godzin – 8 godzin szkoleniowych (4 pkt.), 8 godzin warsztatów (4 pkt.).

Uczestnicy w trakcie zajęć winni posiadać własne komputery.

Ilość miejsc ograniczona (30 osób).

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. ustawy. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Koszt uczestnictwa:

700 zł dla członków LSRzM (mających uregulowane składki)

800 zł dla pozostałych

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, serwis kawowy, 2 obiady, materiały w wersji elektronicznej.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonym druku na n/w adres e-mail.

Wpłata na konto BGŻ S.A. O/ Legnica, nr 61 2030 0045 1110 0000 0252 0910.

Termin zgłoszenia 17.02.2023, wpłaty do dnia 24.02.2023 r.

 

Serdecznie zapraszamy

Jacek Sabat

wiceprezes LSRzM

tel. +48 698 089 152

 Do pobrania:

karta zgłoszenia

program szkolenia