W dniu 16 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy miało zaszczyt obchodzić swoje 30-lecie istnienia. Uroczystość odbyła się w malowniczej scenerii Zamku Kliczków, który stanowił idealne tło dla tej wyjątkowej okazji.

Jubileusz zgromadził liczne grono Członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Był to czas nie tylko na podsumowanie osiągnięć, ale również na celebrowanie wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19:00, kiedy to goście zostali powitani przez Prezes Stowarzyszenia Laurę Morzewską. Następnie odbyła się część oficjalna, w trakcie której zaprezentowano historię, osiągnięcia oraz misję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy. Przemawiał Honorowy Prezes Andrzej Kobes oraz poprzednia Prezes Janina Jaros, którym wręczono bukiety kwiatów, dyplomy z podziękowaniami oraz upominki.

W dalszej części programu przemawiali zaproszeni goście, m.in. Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Wiesław Majcher, który wyraził swoje uznanie dla Stowarzyszenia i jego członków za wkład w rozwój zawodu rzeczoznawcy majątkowego i profesjonalizm w jego wykonywaniu, a także wręczył pamiątkową statuetkę na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia. Wręczył również srebrne odznaki PFSRM następującym członkom stowarzyszenia: Janinie Jaros, Leokadii Lenartowicz, Grażynie Kasjan i Maciejowi Wojnickiemu.

Wystąpienia były pełne słów uznania i gratulacji z okazji Jubileuszu.

Następnie przyszedł czas na wręczenie wyróżnień. Członkowie stowarzyszenia otrzymali dyplomy za długoletnią działalność i przynależność do Stowarzyszenia oraz upominki. Każda z kobiet otrzymała dodatkowo różową różę jako wyraz uznania.

Wyjątkową statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla LSRzM” za wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia odebrała Pani Prezes Laura Morzewska. Stowarzyszenie corocznie organizuje plebiscyt wśród członków, którego celem jest wyłonienie osoby najbardziej zaangażowanej w pracę na rzecz stowarzyszenia i przekazanie podziękowań i wyrazów uznania.

Po oficjalnej części uroczystości odbyła się kolacja, podczas której goście mogli kontynuować rozmowy i nawiązywać nowe kontakty. Przygotowano też jubileuszowy tort. Atmosfera była pełna radości i wzruszenia z okazji osiągnięcia takiego Jubileuszu.

W trakcie wieczoru zapewniono również rozrywkę w postaci występów artystycznych iluzjonisty, które dodatkowo umiliły czas spędzany na zamku Kliczków. Muzyka, taniec i inne atrakcje dostarczyły wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Jubileusz 30-lecia Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych był okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, celebrowania sukcesów oraz wzmacniania więzi między członkami Stowarzyszenia. Wydarzenie to było również okazją do planowania przyszłych działań oraz wyznaczania nowych celów.

Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych może z dumą spojrzeć w przyszłość, wierząc w dalszy rozwój zawodu rzeczoznawcy majątkowego i kontynuację swojej misji. Jubileusz 30-lecia był jednym z etapów tego niezwykłego świętowania i wskazuje na to, że stowarzyszenie ma solidne podstawy do dalszego rozwoju i sukcesów  w kolejnych latach.

Notatkę sporządziła: Ewa Głowska, członek zarządu LSRzM