W dniu 26 marca 2014 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie, zapraszając uczestników do Hotelu „Chata Karczowiska” położonym na terenie gminy Lubin, we wsi Karczowiska, przy trasie Lubin – Legnica.

Tematem jednodniowego szkolenia były ograniczone prawa rzeczowe.

Wykład prowadziła mgr inż. Monika Nowakowska współautorka publikacji „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, lider zespołu, który opracował projekt KSWS 5 – „Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych”, członek Komisji Standardów PFSRM.

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy przyjechali do nas m.in. z Kłodzka, Zielonej Góry, Świdnicy.

Uczestnikami szkolenia byli również kandydaci na rzeczoznawców majątkowych, którym przekazano zeszyty z autografem wykładowcy z życzeniami powodzenia na egzaminie. 

Podczas szkolenia przedstawiono zagadnienia prawne i przykłady praktyczne związane z wyceną ograniczonych praw rzeczowych.

Na zakończenie szkolenia Grażyna Kasjan – Skarbnik LSRzM oraz Jacek Sabat – Sekretarz LSRzM rozdali uczestnikom zaświadczenia.