Praktyki

Informujemy, że nasze stowarzyszanie nie prowadzi praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.