W dniu 08 grudnia 2017 r. w Hotelu Sękowskim w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe LSRzM poprzedzone Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym rozpatrywane były zmiany w statucie stowarzyszenia.