W dniu 06 maja 2015 r. odbyło się w Hotelu „Sękowski” w Legnicy IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM dotyczące problematyki metodyki wyceny prawa najmu lokalu mieszkalnego. Inicjatorką spotkania była Grażyna Kasjan a moderatami Dorota Dutka-Masek i Janina Jaros. Wycenę prawa najmu lokalu komunalnego prezentowała Kol. Dorota Dutka-Masek. Wycenę prawa najmu lokalu mieszkalnego w TBS prezentowała Kol. Janina Jaros. W trakcie spotkania wspólnie omawialiśmy zasady wyceny w celu określenia wartości prawa najmu.