W dniu 11 grudnia 2015 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne w imieniu Zarządu przekazała wszystkim przybyłym członkom oraz zaproszonym osobom Prezes Stowarzyszenia , Koleżanka Janina Jaros.

W spotkaniu Wigilijnym uczestniczyło 22 członków LSRzM oraz zaproszony były Przewodniczący Komisji Etyki – Kol. Waldemar Carbuch.

Życzenia wszystkim obecnym złożyli, Kol. Stanisław Kapelski oraz Kol. Barbara Kałuża – Boczula.

Podczas spotkania wigilijnego , po wzajemnych życzeniach i kolacji wigilijnej wręczono, Kol. Alinie Kanigowskiej, Kol. Stanisławowi Kapelskiemu oraz Kol. Waldemarowi Carbuchowi dyplom i statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych”.

Prezes stowarzyszenia przekazała zebranym informację, że dyplom i statuetkę Kol. Michałowi Bowanko wręczyła osobiście . Przekazała życzenia od Kol. Bowanko oraz upominki przygotowane przez Kolegę.

Były podziękowania osób wyróżnionych, wspomnienia mijającego roku, słuchanie kolęd.

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego i planowanymi działaniami LSRzM na 2016 r.