Szkolenia

11 – 12 kwietnia 2024 r. – Szkolenie i warsztaty zawodowe połączone z integracją w Szklarskiej Porębie w Hotelu Bornit****

25 – 26 maja 2023 r. – Szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.: Uwarunkowania prawne i metodyczne czynności rzeczoznawcy majątkowego przy ustalaniu stanu nieruchomości dla różnych celów wyceny.

9 – 10 marca 2023 r. – Szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.: Wybrane zagadnienia prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wykorzystanie Geoportali w pracy rzeczoznawcy majątkowego.

21 – 22 października 2022 r. – Szkolenie i warsztaty zawodowe p.n.: Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości

04-05 marca 2022 r. –  Szkolenie i warsztaty: Charakterystyka urządzeń przesyłowych, szacowanie szkód, określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

17 listopada 2021 r. – Legnica – Szkolenie i warsztaty zawodowe: opłaty adiacencka, planistyczna, użytkowanie wieczyste, wycena dróg

11-12.06.2021 – Spotkanie integracyjne połączone ze szkoleniem

24-25 maja 2021 r. – Legnica – Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

25-26 września 2020 r. – Dobków – Wycena lasów

6-7 marca 2020 r. – Legnica – Wycena składników niematerialnych

15 listopada 2019 r. – Legnica – Wycena wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych

7 -8 października 2019 r. – Legnica – Wycena przedsiębiorstw

17 maja 2019 r. – Legnica – Wybrane zagadnienia prawne w pracy rzeczoznawcy majątkowego

08-09 marca 2019 r. – Legnica – Wycena stacji paliw – szkolenie i warsztaty

15 listopada 2019 r. – Legnica – Wycena wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych

21 listopada 2018 r. – Legnica – Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym

09 maja 2018 r. – Legnica – Ochrona danych osobowych w działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych po wejściu w życie RODO

09-10 listopada 2017 r. – Legnica – Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami od 01.01.2014 do 2017 r.

03-04 marca 2017 r. – Legnica – „Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości”

18 listopada 2016 r. – Legnica – „Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami”

11-12 marca 2016 r. – Legnica – „Metody statystyczne i ekonometryczne w wycenie nieruchomości”

23-24 marca 2015 r. – Legnica – „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”

13-14 listopada 2014 r. – Świeradów Zdrój – „Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych”

26 marca 2014 r. – Karczowiska k/Legnicy – „Wycena ograniczonych praw rzeczowych”

16 września 2013 r. – Karczowiska k/Legnicy – „Wycena gruntów ze złożami kopalin”

01-02 marca 2013 r. – Pałac Brunów – „Wycena w obszarach zadań samorządów, odszkodowania, opłata planistyczna”

27-29 września 2012 r. – Legnica – Hotel Qubus – „Wybrane zagadnienia warsztatowe związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych”