W dniu 18 listopada 2016 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Tematem szkolenia było „Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami – Web SIP.”

Szkolenie w formie warsztatów prowadził dr Łukasz Halik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kartografii i Geomatyki.Szkolenie adresowane było do członków LSRzM, w ramach doskonalenia zawodowego.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitał Dariusz Sas – członek zarządu LSRzM. W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się wybranymi geoportalami przydatnymi w pracy rzeczoznawcy majątkowego.Poza najczęściej wykorzystywanym geoportalem.gov.pl omówione zostały geoportale z danymi o lasach, geologii, hydrologii, zabytkach, ochronie środowiska. Każdy z uczestników szkolenia miał możliwość praktycznego przećwiczenia sposobów korzystania z poszczególnych geoportali i pozyskiwania z nich danych przydatnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Na zakończenie szkolenia Janina Jaros – Prezes zarządu LSRzM rozdała uczestnikom zaświadczenia.

Zorganizowane szkolenie było pierwszym z planowanych szkoleń dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania danych z geoportali o zasięgu krajowym. Kolejne szkolenie związane z narzędziem Desktop SIP QGIS planowane jest jesienią 2017 r.