W dniu 09 maja 2018 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO”. Szkolenie poprowadził Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan Marek Wiśniewski.

W trakcie szkolenia przekazane zostały szczegółowe informacje i praktyczna wiedza o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Każdy z uczestników otrzymał materiały i wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia odpowiednich procedur w swojej działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia danych osobowych będących w posiadaniu uczestników szkolenia. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.