W dniu 21 listopada 2018 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym”. Szkolenie poprowadziłsędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista z zakresu publicznego prawa nieruchomości, autor wielu publikacji i komentarzy do orzeczeń sądowych dotyczących gospodarki nieruchomościami, Pan Mirosław Gdesz.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitała Laura Morzewska – prezes LSRzM.

W pierwszej części szkolenia, Pan sędzia omówił problemy związane z przyjęciem operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym. W części tej dyskutowano o udostępnianiu operatu stronom postępowania, aktualności operatu szacunkowego, czynności rzeczoznawcy majątkowego w roli biegłego sądowego.

W dalszej części wykładu, prelegent w barwny sposób przedstawił problematykę związaną z ustalaniem odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Omówiono również ulepszenia planistyczne art. 36-37 upzp oraz temat służebności przesyłu i służebności publicznej. Wszelkie tezy stawiane w dyskusji, Pan sędzia popierał bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie tematyki poruszanej w poszczególnych panelach oraz formie przekazywania wiedzy przez Pana sędziego Mirosława Gdesza. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.