W dniu 17 maja 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się szkolenie dotyczące wybranych zagadnień prawnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Szkolenie podprowadził zaprzyjaźniony z nami legnicki notariusz Pan Przemysław Głowski, który szczegółowo omówił strukturę i sposoby analizy elektronicznych ksiąg wieczystych, a także rodzaje wpisów w księgach.

Następnie, przedstawił sposoby wyodrębniania lokali zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali oraz orzecznictwa. Zaprezentował również sposoby wyodrębniania lokali z części wspólnych tzw. „lokali strychowych” oraz sposoby znoszenia współwłasności nieruchomości.

W związku z wejściem w życie ustawy o przekształcaniu użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych w prawo własności omówione zostały zasady dokonywania przekształcenia tego prawa oraz sposoby opisywania stanu prawnego nieruchomości w operatach szacunkowych w związku z zaistniałymi zmianami.

Na koniec, omówione zostały zasady obrotu gruntami rolnymi w świetle obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz nadchodzących wkrótce zmian w tejże ustawie.

Przedstawiona problematyka prawna bardzo zainteresowała uczestników, który następnie wzięli udział w dyskusji na tematy nurtujące rzeczoznawców w ich codziennej pracy zawodowej.

Na zakończenie wykładowca otrzymał brawa, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia z odbytego szkolenia.