W dniach 07-08 października 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się specjalistyczne szkolenie z wyceny przedsiębiorstw, które poprowadził prof. dr hab Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolenie obejmowało określanie wartości godziwej, sprawiedliwej, rynkowej i księgowej zgodnie z rekomendacjami Noty Interpretacyjnej 5 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Międzynarodowych Standardów Wyceny, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych. Szkolenie, w którym uczestniczyło 28 rzeczoznawców z różnych stron Polski miało charakter warsztatowy.

Prof. Mielcarz zaprezentował i udostępnił nam kompleksowe modele wyceny przedsiębiorstw w arkuszach kalkulacyjnych Excel do dalszego wykorzystania przez uczestników szkolenia. To były bardzo wartościowe warsztaty obejmujące praktyczne case study (wycena m.in. browaru) i dyskusję grupy.

Na zakończenie każdy otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia.