W dniach 04-05 marca 2022 r. w Legnicy odbyło się szkolenie i warsztaty zawodowe pn. Charakterystyka urządzeń przesyłowych, szacowanie szkód, określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi. Szkolenie poprowadził mgr inż. Jerzy Dąbek, znany specjalista w zakresie wyceny odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych.

Po szkoleniu odbyło się spotkanie integracyjne w kręgielni w Hotelu Sękowski