Kolejny raz LSRzM zorganizowało szkolenie we wrześniu, zapraszając uczestników do Hotelu Chata Karczowiska położonym na terenie gminy Lubin, we wsi Karczowiska, przy trasie Lubin – Legnica.

Tematem jednodniowego szkolenia, które odbyło się 16 września 2013r. była „Wycena gruntów ze złożami kopalin”. Wykłady prowadzili: dr inż. Janusz Jasiński z Olsztyna oraz mgr inż. Henryk Masternak z Zielonej Góry. 

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy przyjechali do nas m.in. z Wałbrzycha, Rybnika, Zielonej Góry, Szczecina.

Tradycyjnie szkolenie rozpoczęło się od wręczenia materiałów szkoleniowych, które (też tradycyjnie) wręczał Jacek Sabat – Sekretarz LSRzM. Ciekawym dodatkiem do materiałów szkoleniowych były materiały promujące gminę Lubin przekazane organizatorom przez Wójta Gminy Lubin p. Irenę Rogowską, piękny album o gminie oraz mapy: Droga św. Jakuba Gminy Lubin i Dolnośląska Kraina Karpia.

Wykładowców oraz uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Janina Jaros – Prezes Zarządu LSRzM, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia na szkolenie i przekazując informację, że w 2013r. LSRzM obchodzi XX-lecie, a obchody jubileuszowe odbędą się 4 października 2013 r. w Pałacu Krotoszyce w pobliżu Legnicy.

Andrzej Kobes, wieloletni Prezes Zarządu LSRzM , w krótkim wystąpieniuprzedstawił początki współpracy rzeczoznawców z Legnicy i z Olsztyna.

Podczas szkolenia odbyła się też półgodzinna prezentacja przedstawicieli banku BZ WBK w trakcie której omówiono możliwości współpracy z bankiem. 

Wykładowcy w trakcie szkolenia przedstawili zagadnienia prawne i przykłady praktyczne związane z wyceną gruntów ze złożami kopalin. 

Na zakończenie szkolenia Laura Morzewska – V-ce Prezes Zarządu LSRzM wraz z Grażyną Kasjan – Skarbnikiem LSRzM rozdały uczestnikom zaświadczenia.

Poniżej fotorelacja ze szkolenia.