W dniach 27-29 września 2012 r. w Hotelu Qubus położonym w centrum miasta Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Wybrane zagadnienia warsztatowe związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych oraz dystrybucyjnych.” Szkolenie poprowadził mgr inż. Jerzy Dąbek.

Uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Pani Janina Jaros – Prezes Zarządu Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych .

W trakcie trzydniowego szkolenia zostały przedstawione tematy z zakresu określania wartości nieruchomości dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Omówione zostały sposoby określania nakładów na nieruchomości, opłaty planistyczne oraz adiacenckie.

Podczas szkolenia przedstawiono również problematykę prawną i warsztatową służebności gruntowej, osobistej, drogi koniecznej, przesyłu.

Tematy odszkodowań i wynagrodzeń zostały omówione z uwzględnieniem różnic prawnych a także warsztatowych.

Każdy z tematów szkolenia przedstawiony również został w przykładach obliczeniowych. Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach ale również w uroczystej kolacji w konkursie dotyczącym miasta Legnicy.

Na zakończenie szkolenia Pani V-ce Prezes i Pani Skarbnik rozdały uczestnikom zaświadczenia, a Pan Sekretarz losował główną nagrodę w konkursie.

Konkurs wygrał Pan Zbigniew Snopko i otrzymał jako nagrodę książkę „Śladami Małej Moskwy”.