W dniach 1-2 marzec 2013r. w Pałacu Brunów odbył się kurs specjalistyczny nt. „Wycena w obszarach zadań samorządów, odszkodowania, oplata planistyczna”.

W pałacowym holu Pan Jacek Sabat – Sekretarz LSRzM rozdał uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe wręczając dodatkowo wizytówki stowarzyszenia z napisem XX lat oraz długopisy z wygrawerowanymi datami 1993 – 2013.
Wykładowców oraz uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Koleżanka Janina Jaros – Prezes Zarządu LSRzM, przekazując informację, że w 2013r. LSRzM obchodzi XX-lecie. 

Wykłady z zakresu wyceny nieruchomości rolnych,wyceny sadów, wyceny ogrodów działkowych prowadził Pan Włodzimierz Jasiakiewicz prezentując podstawowe zagadnienia związane z wyceną oraz operaty szacunkowe. 

Temat „Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym o ustalenie opłaty planistycznej” omówiła Pani Elżbieta Jakóbiec. 

Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych, zakrzewionych oraz wyceny pojedynczych drew, w terenach zurbanizowanych i inwestycyjnych. Metody wyceny – główne czynniki determinujące wybór metody zaprezentował Pan Robert Zygmunt. 

Podczas uroczystej kolacji, w pięknej pałacowej scenerii, toczyły się dyskusje dotyczące nie tylko wykładów, ale różnorodnych tematów absorbujących rzeczoznawców majątkowych. W pałacowej kawiarence formą relaksu po zajęciach był taniec.

Na zakończenie szkolenia Pani Grażyna Kasjan – Skarbnik LSRzM rozdała uczestnikom zaświadczenia.

Poniżej fotorelacja ze szkolenia.