W dniach 23 – 24.03.2015 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie pt. „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w hotelu „Sękowski”. Program szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące opłaty planistycznej, opłat adiacenckich oraz określania wartości nakładów na nieruchomościach. Szkolenie prowadził rzeczoznawca majątkowy Pan Zdzisław Małecki. Uczestnikami szkolenia byli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi należący do stowarzyszeń ościennych i z innych rejonów Polski. Ponadto w szkoleniu udział wzięli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych zakładów pracy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Szkolenie odbyło się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. W przerwach na kawę czy obiad uczestnicy nawiązali nowe znajomości i kontakty. Na koniec każdy otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.