Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie w marcu 2016 r., zapraszając uczestników do Hotelu Sękowski w Legnicy.

Tematem dwudniowego szkolenia, które odbyło się 11 -12 marca 2016 r. były „Metody statystyczne i modele ekonometryczne w wycenie nieruchomości”.

Wykłady i warsztaty prowadził mgr Radosław Gaca.

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy przyjechali do nas m.in. z Górnego Śląska, Lublina, Skierniewic, Białegostoku czy Ełku.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitała Laura Morzewska – V-ce Prezes LSRzM.

W pierwszym dniu szkolenia prowadzący przedstawił podstawy teoretyczne dotyczące stosowania w wycenie metod statystycznych i modeli ekonometrycznych.

Podczas wykładu dyskutowaliśmy m.in. o sposobie opisu nieruchomości, rodzaju przyjmowanych cen, optymalnej ilości cech, o analizie wpływu cech na różnicowanie się cen transakcyjnych, a przede wszystkim o tym jak uzyskane z rynku nieruchomości dane wykorzystać przy budowie modeli, jak sprawdzać poprawność budowanych modeli oraz dlaczego obliczenia na podstawie zbudowanych modeli zmniejszają niepewność wyceny.

W drugim dniu szkolenia były warsztaty, na których każdy z uczestników ćwiczył budowę modeli i wnioskowanie z obliczonych parametrów.

Przedstawione przez Radosława Gacę arkusze obliczeniowe pozwalają na obliczenie trendu i wag cech rynkowych z zachowaniem zasady „ceteris paribus”.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał licencję na korzystanie z przekazanych arkuszy obliczeniowych.

Na zakończenie szkolenia Laura Morzewska oraz Beata Baran rozdały uczestnikom zaświadczenia.