W dniach 06-07 listopada 2015 r. LSRzM zorganizowało dla swoich członków V spotkanie warsztatowe. Spotkanie odbyło się w Michałowicach k/Jeleniej Góry w sali „Naszego Teatru”. Temat spotkania brzmiał: – Błędy w operatach szacunkowych -.

Spotkanie poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan. Błędy w operatach szacunkowych omówili kolejno Zbyszek Snopko, członek Komisji Opiniodawczej Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Janina Jaros członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Uczestnicy warsztatów szeroko dyskutowali nad omówionymi błędami. W trakcie spotkania warsztatowego dyskutowaliśmy m. in. o trendzie, cechach rynkowych, wagach, wymaganej prawem treści operatów szacunkowych.

Po warsztatch 6 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Wieczorem w restauracji (chacie) góralskiej gospodarze z Naszego Teatru poczęstowali nas smacznymi potrawami, byliśmy w dobrych humorach, a DJ przygotował dla nas dobry taneczny repertuar, więc bawiliśmy się znakomicie. Rankiem część z naszych kolegów skorzystała z zaproszenia Kol. Darka Sasa do morsowania i moczyli się w lodowatej wodzie pobliskiego wodospadu. Mieli wsparcie obserwatorów z naszego stowarzyszenia, kandydatów na morsów. Następnego dnia, na śniadaniu przywitała nas p. Jadwiga Kuta zapraszając do śniadania i rozpalając polana na grillu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 07 listopada 2015 r. w Michałowicach. Na wstępie odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a potem obrady. Prezes Stowarzyszenia wręczyła Srebrne Odznaki Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Kol. Laurze Morzewskiej i Kol. Jackowi Sabatowi.

Zgodnie z decyzją Zarządu LSRzM zainicjowano od 2015 r. wyróżnienie dla osób zasłużonych dla naszego stowarzyszenia. Zaszczytny tytuł „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy wraz z dyplomami i pięknymi statuetkami otrzymali:

– Kol. Michał Bowanko

– Kol. Waldemar Carbuch

– Kol. Janina Jaros

– Kol. Alina Kanigowska

– Kol. Stanisław Kapelski

– Kol. Zbigniew Snopko

Podczas obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono, że osoby wyróżnione wejdą w skład Kapituły Wyróżnienia i corocznie będą przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu osoby do nadania tego zaszczytnego tytułu.

W trakcie Walnego Zgromadzenia uchwalono Regulamin Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych opracowany przez Kol. Stanisława Kapelskiego. Uchwalony Regulamin umożliwi nam na prowadzenie obrad według parlamentarnych zasad. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono też bieżące sprawy stowarzyszenia.