29 lutego 2016r. odbyło się VI już spotkanie warsztatowe członków LSRzM. Spotkanie miało miejsce w Legnicy w Hotelu Sękowski. Temat spotkania brzmiał „Porozmawiajmy przy kawie o służebności przesyłu”. Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

W trakcie spotkania omawiano sposoby określania wynagrodzenia za służebność przesyłu w tym m. in. określanie współczynnika współkorzystania oraz ujmowanie powierzchni zajętej i wyłączonej przez naziemne urządzenia infrastruktury technicznej.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za służebność przesyłu. Podczas dyskusji powołano zespół do przeanalizowania stosowanych w wycenie współczynników. Kol. Ewa Głowska poprowadzi prace zespołu.