W dniu 13 grudnia 2019 r. po ciężkiej chorobie odszedł w szpitalu z naszego grona Kol. Michał Bowanko.

Był członkiem naszego Stowarzyszenia od 1995 r.do 15.01.2015 r.,wnioskował o skreślenie z listy z uwagi na stan zdrowia.

Kolega Michał wyceną zajmował się od 1978 r. jako biegły z listy wojewody do szacowania nieruchomości leśnych i dla celów wywłaszczeniowych. Od 1988 r. był przewodniczącym rady biegłych przy wojewodzie. Był członkiem Stowarzyszenia Taksatorów Nieruchomości w Lubinie.

W roku 1992 skończył studia podyplomowe w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości, będąc jednocześnie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Olsztynie.

W roku 1994 uzyskał uprawnienia do szacowania nieruchomości nr 941. 0d 1995 r. był członkiem komisji opiniującej LSRM i z uwagi na doświadczenie członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM, w której pracował do 1999 r.

W ramach współpracy Zarządu LSRM z NOT Zagłębia Miedziowego prowadził przez trzy edycje szkolenie w ramach warsztatów dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Z okazji obchodów 10-lecia LSRM został odznaczony srebną odznaką za zasługi dla Stowarzyszenia przez zaproszonych na obchody prezydentów PFSRM Andrzeja Hopfera i Wacława Baranowskiego.

Przez cały okres bycia członkiem naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczył w szkoleniach, w życiu towarzyskim, służył pomocą koleżankom i kolegom, zasłużył się celom statutowym Stowarzyszenia.

Kolega Michał bardzo dobrze znany przez środowisko starszych i młodszych specjalistów od wyceny, kolegów z innych branż cieszył się dużym autorytetem.

Był człowiekiem wielkiego serca, i spokoju. Michała będzie bardzo brakowało wśród nas.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w Raszówce.