W dniu 13 czerwca 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM poprzedzone XII warsztatami zawodowymi z wyceny nieruchomości deweloperskich. Warsztaty poprowadził nasz kolega Paweł Kopyra, którego wspierała koleżanka Grażyna Kasjan. Paweł przedstawił sposoby liczenia wartości gruntów przez deweloperów, z którymi współpracuje. To było ciekawe doświadczenie, pokazujące inne spojrzenie na sposoby wyceny nieruchomości gruntowych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytych warsztatów.

W trakcie Walnego zatwierdziliśmy sprawozdania finansowe za 2018 r., a zarząd otrzymał absolutorium za działalność w 2018 roku.