W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM w Hotelu „Arkadia” w Legnicy.

Wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2015-2018.

Zarząd:

Janina Jaros – prezes

Laura Morzewska – wiceprezes

Czesława Satora – skarbnik

Jacek Sabat – sekretarz

Elżbieta Kaczmarek i Dariusz Sas – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Mieczysław Młynarczyk – przewodniczący

Robert Dąbrowski i Renata Wiszniewska – członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska – przewodnicząca

Marta Maruda i Maciej Śrutwa – członkowie

Wybrano również Komisję Opinodawcza :

Leokadia Lenartowicz – przewodnicząca

Laura Morzewska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki, Zbigniew Snopko, Ewa Głowska – członkowie.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono m.in. Regulamin typowania kandydatów do pracy w strukturach PFSRM oraz wprowadzono zmiany w Regulaminie działania Komisji Opiniodawczej.