Na podstawie § 30 Statutu Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Zarząd stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie stowarzyszenia w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie.

Miejsce obrad: Hotel Sękowski w Legnicy, ul. Gliwicka 15.

Członków stowarzyszenia prosimy o potwierdzanie obecności do 06 września br.