W dniach 25-26 września 2020 r. pomimo panującej pandemii udało nam się zorganizować, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, warsztaty zawodowe z wyceny lasów.

W pięknych okoliczności przyrody w Dobkowie, w zabytkowej i niezmiernie klimatycznej Villi Greta szkolenie poprowadził znany w środowisku rzeczoznawców inż. leśnik Robert Zygmunt z Krakowa.

Poznaliśmy praktyczne i eksperymentalne metody lasów, w tym zmodyfikowaną metodę wyceny gruntów leśnych oraz uproszczoną metodę wyceny drzewostanów.

Cześć praktyczna odbyła się w pobliskim lesie, gdzie rzeczoznawcy Legnickiego SRM przeprowadzili pomiary drzew i drzewostanów. Następnie obliczyliśmy miąższości drzewostanów, sporządziliśmy uproszczony opisy taksacyjny i obliczyliśmy wartości zasobów drzewnych.

Wieczorem odbyła się kolacja, w trakcie której uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w wycenie lasów.

Z warsztatów każdy otrzymał zaświadczenie potwierdzające doskonalenie zawodowe.