W dniu 14 stycznia 2015 r. w Hotelu Sękowskim odbyły się trzecie już warsztaty zawodowe dotyczące wyceny na potrzeby naliczania renty planistycznej.