Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Etyki Zawodowej
Komisja Rewizyjna.

Kadencja 2021-2024:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Laura Morzewska
Wiceprezes Zarządu – Jacek Sabat
Sekretarz – Maciej Wojnicki
Skarbnik – Czesława Satora
Członek Zarządu – Ewa Głowska
Członek Zarządu – Agata Podhajska

Komisja Etyki Zawodowej:

Przewodniczący Komisji – Grażyna Urbańska
Członek Komisji – Dariusz Ignaczewski
Członek Komisji – Renata Wiszniewska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji – Mieczysław Młynarczyk
Członek Komisji – Angelika Markieta
Członek Komisji – Dariusz Sas