Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Etyki Zawodowej
Komisja Rewizyjna.

Kadencja 2018-2021:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Laura Morzewska
Wiceprezes Zarządu – Jacek Sabat
Sekretarz – Maciej Wojnicki
Skarbnik – Czesława Satora
Członek Zarządu – Ewa Głowska
Członek Zarządu – Agata Podhajska

Komisja Etyki Zawodowej:

Przewodniczący Komisji – Grażyna Urbańska
Członek Komisji – Iwona Matuszewska
Członek Komisji – Milena Kapelska-Koblańska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji – Renata Wiszniewska
Członek Komisji – Grażyna Kasjan
Członek Komisji – Mieczysław Młynarczyk