W dniu 21 września 2018 r. w Hotelu Sękowski odbyła się XI edycja warsztatów zawodowych LSRzM. Tematem przewodnim była wycena nieruchomości drogowych. W warsztatach wzięło udział 36 członków naszego stowarzyszenia, a poprowadziła je koleżanka Grażyna Kasjan.

Zaprezentowany operat szacunkowy poddany został opiniowaniu w pewnym stowarzyszeniu, które wydało negatywną ocenę o prawidłowości sporządzenia opartu. W świetle uwag do operatu wskazano na błędy i interpretacje przepisów prawa oraz najnowsze orzecznictwo w tym zakresie. Wśród uczestników trwała burzliwa dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie wyceny tego typu nieruchomości.