Z życia Stowarzyszenia

———————————————————————————————–

24-25 maja 2021 r.

Szkolenie i warsztaty zawodowe: Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym

Prowadzący: dr inż. Piotr Cegielski

———————————————————————————————–

25-26 września 2020 r.

Warsztaty zawodowe z wyceny lasów

Prowadzący: dr inż. leśnik Robert Zygmunt

———————————————————————————————–

14 września 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSRzM połączone z XIV warsztatami zawodowymi dotyczącymi wyceny nakładów.

Prowadzący: Beata Baran.

———————————————————————————————–

06-07 marca 2020 r.

Szkolenie z wyceny składników wartości niematerialnych

Prowadzący: dr Marcin Pęksyk, CPVA, FAIA (Acad)

———————————————————————————————–

13 grudnia 2019 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy

———————————————————————————–

16 listopada 2019 r.

Warsztaty zawodowe z wyceny ograniczonych praw rzeczowych

Prowadzący: Monika Nowakowska

———————————————————————————————–

07-08 października 2019 r.

Szkolenie specjalistyczne z wyceny przedsiębiorstw

Prowadzący: prof. dr hab Paweł Mielcarz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

———————————————————————————————–

13-14 września 2019 r.

Spływ kajakowy Bobrem, impreza integracyjna w Villi Greta w Dobkowie połączona z XIII warsztatami zawodowymi: Wycena maszyn i urządzeń oraz wycena nieruchomości zabytkowych

Prowadzący: Jacek Sabat, Ewa Głowska

———————————————————————————————–

13 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSRzM połączone z XII warsztatami zawodowymi dotyczącymi wyceny gruntów deweloperskich.

Prowadzący: Paweł Kopyra, Grażyna Kasjan.

———————————————————————————————–

17 maja 2019 r.

Szkolenie: Wybrane zagadnienia prawne w pracy rzeczoznawcy majątkowego

Prowadzący: Przemysław Głowski

———————————————————————————————–

08-09 marca 2019 r.

Szkolenie: Wycena stacji paliw

Prowadzący: Mirosława Czaplińska

———————————————————————————————–

21 grudnia 2018 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu Sękowskim w Legnicy

———————————————————————————————–

21 listopada 2018 r.

Szkolenie: Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Prowadzący: sędzia Mirosław Gdesz

———————————————————————————————–

04 października 2018 r.

Obchody 25-lecia LSRzM w Zamku Książ połączone z XII edycją warsztatów zawodowych.

Temat warsztatów: wycena strychów. Prowadzący: Krystyna Kwiatkowska-Sieledczyk.

———————————————————————————————–

21 września 2018 r.

XI warsztaty zawodowe: „Z tymi drogami nic nie wiadomo…”

Prowadzący: Grażyna Kasjan

———————————————————————————————–

09 maja 2018 r.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO”

Prowadzący: Marek Wiśniewski

———————————————————————————————–

20 kwietnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

———————————————————————————————–

23 marca 2018 r.

X spotkanie warsztatowe członków LSRzM w biurowcu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA w Legnicy.

———————————————————————————————–

08 grudnia 2017 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu Sękowskim w Legnicy poprzedzone Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem LSRzM.

———————————————————————————————–

09-10 listopada 2017 r.

Szkolenie w Legnicy (Hotel Sękowski): „Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r.”. Prowadzący: mgr inż. Zdzisław Małecki

———————————————————————————————–

06 października 2017 r.

IX spotkanie warsztatowe i integracyjne członków LSRzM w Hotelu Legnickim w Legnicy.

———————————————————————————————–

19 maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

———————————————————————————————–

03-04 marca 2017 r.

Szkolenie w Legnicy (Hotel Sękowski): „Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości”. Prowadzący: dr inż Piotr Cegielski.

———————————————————————————————–

03 lutego 2017 r.

VIII spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Legnicy w Hotelu Sękowski.

Tema warsztatów brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym?

VIII-warsztaty

———————————————————————————————–

15 grudnia 2016 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu „Pałacyk” w Legnicy.

———————————————————————————————–

18 listopada 2016 r.

Szkolenie w Legnicy (PWSZ) dla członków LSRzM „Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami”.

———————————————————————————————–

04-05 listopada 2016 r.

II wyjazdowe spotkanie integracyjne członków LSRzM w Zachełmiu w Hotelu Concordia.

———————————————————————————————–

04 listopada 2016 r.

VII spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Zachełmiu w Hotelu Concordia.

Przedmiotem warsztatów było wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu.

———————————————————————————————–

11 grudnia 2015 r.

Uroczyste spotkanie wigilijne w Hotelu „Pałacyk” w Legnicy.

———————————————————————————————–

06-07 listopada 2015 r.

V spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Michałowicach k/Jeleniej Góry – „Teatr Nasz”.

Przedmiotem warsztatów były błędy popełniane w operatach na podstawie doświadczeń z KO, KA i KOZ. Fotorelacja w zakładce „GALERIA”.

———————————————————————————————–

18 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

———————————————————————————————–

06 maja 2015 r.

IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena prawa najmu lokalu mieszkalnego.

———————————————————————————————–

23-24 marca 2015 r.

Szkolenie w Hotelu „Sękowski” w Legnicy – „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”

Prowadzący: Zdzisław Małecki

———————————————————————————————–

14 stycznia 2015 r.

III spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena nieruchomości dla potrzeb naliczania renty planistycznej.

———————————————————————————————–

12 grudnia 2014 r.

Uroczyste spotkanie opłatkowe w Restauracji „Legnickiej” w Legnicy.

———————————————————————————————–

13-14 listopada 2014 r.

Szkolenie w Świeradowie Zdroju – „Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych”

Prowadzący: Jerzy Dąbek

———————————————————————————————–

30 maja 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

———————————————————————————————–

23 maja 2014 r.

II spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była wycena nieruchomości drogowych.

———————————————————————————————–

26 marca 2014 r.

Szkolenie w Karczowiskach k/Legnicy – „Wycena ograniczonych praw rzeczowych”.

Prowadząca: Monika Nowakowska. Szczegóły w zakładce „GALERIA”.

———————————————————————————————–

21 lutego 2014 r.

Spotkanie warsztatowe członków LSRzM w Hotelu Sękowskim w Legnicy. Przedmiotem warsztatów była stopa kapitalizacji stosowana przez rzeczoznawców w wycenie podejściem dochodowym.

———————————————————————————————–

13 grudnia 2013 r.

Uroczyste spotkanie opłatkowe w Hotelu „Pałacyk” w Legnicy

———————————————————————————————–

24-25 października 2013 r.

Udział członków Zarządu w XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

———————————————————————————————–

4 października 2013 r.

Obchody Jubileuszu XX-lecia LSRzM – Pałac Krotoszyce.

———————————————————————————————–

16 września 2013 r.

Szkolenie w Karczowiskach k/Legnicy – „Wycena gruntów ze złożami”.

Prowadzący: Janusz Jasiński. Szczegóły w zakładce „GALERIA”.

———————————————————————————————–

07 czerwca 2013 r.

Walne Zgromadzenie członków LSRzM

———————————————————————————————–

16 maja 2013 r.

Spotkanie Zarządu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów XX-lecia LSRzM

———————————————————————————————–

20 marca 2013 r.

Spotkanie Zarządu z Komitetem Organizacyjnym Obchodów XX-lecia LSRzM

———————————————————————————————–

01-02 marca 2013 r.

Organizacja szkolenia nt. „Wycena w obszarach zadań samorządów, odszkodowania, opłata planistyczna”.

Prowadzący: Włodzimierz Jasiakiewicz, Robert Zygmunt, Elżbieta Jakóbiec.

Miejsce szkolenia: Pałac „Brunów”.

———————————————————————————————–

14 grudnia 2012 r.

W Hotelu „Pałacyk” w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Życzenia Świąteczne i Noworoczne w imieniu Zarządu przekazała wszystkim przybyłym członkom V-ce Prezes Stowarzyszenia Laura Morzewska.

Po Spotkaniu Wigilijnym poruszono tematy związane z zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Dyskutowano m.in.o projekcie Standardu „Ogólne reguły postępowania”. W trakcie dyskusji złożono propozycję kwartalnych spotkań członków LSRzM poświęconych tematom związanym z warsztatem wycen.

———————————————————————————————

3 grudnia 2012 r.

Komisja w składzie :

Przewodniczący – Zbigniew Snopko

Członek – Ewa Głowska

Członek – Elżbieta Kaczmarek

Członek – Alicja Kanigowska

Członek – Stanisław Kapelski

przedstawiła analizę cen gruntów o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie miasta Legnicy

———————————————————————————————

8 listopada 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

———————————————————————————————-

24 października 2012 r.

Udział przedstawicieli Zarządu w Konferencji poświęconej programowi współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi.

———————————————————————————————-

22 października 2012 r.

Spotkanie przedstawicieli Zarządu z Prezydentem Miasta Legnica

———————————————————————————————–

27-29 września 2012 r.
Organizacja szkolenia nt. „Wybrane zagadnienia warsztatowe związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych oraz dystrybucyjnych”.

Prowadzący: Jerzy Dąbek. Miejsce szkolenia: Hotel „Qubus” Legnica.

———————————————————————————————–

29 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych