Z życia Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia oraz szkolenie w dniu 24.09.2021 r.

W dniu 24 września 2021 r. odbyły się XV warsztaty zawodowe członków Legnickiego SRM, które dotyczyły problemów w praktyce wyceny nieruchomości jakie napotykają członkowie naszego stowarzyszenia w codziennej pracy rzeczoznawczej. Po warsztatach odbyło się Zwyczajne...

11-12.06.2021 – Spotkanie integracyjne połączone ze szkoleniem

W dniach 11-12 czerwca 2021 r. w Płóczkach Górnych odbyło się kolejne spotkanie integracyjne naszego stowarzyszenia. W spotkaniu, zorganizowanym w Gościńcu pod Zielonym Jajem, udział wzięło 17 członków. Integrację rozpoczęliśmy spływem kajakowym po Bobrze. To już...

Szkolenie i warsztaty zawodowe w dniach 24-25.05.2021

W dniach 24-25 maja 2021 r. w Legnicy odbyło się długo wyczekiwane po pandemicznej przerwie szkolenie i warsztaty zawodowe p.n. Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym. Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Cegielski, PhD, MSc, MBA, MAI, MRICS,...

Warsztaty z wyceny lasów w dniach 25-26 września 2020 r.

W dniach 25-26 września 2020 r. pomimo panującej pandemii udało nam się zorganizować, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, warsztaty zawodowe z wyceny lasów. W pięknych okoliczności przyrody w Dobkowie, w zabytkowej i niezmiernie klimatycznej Villi Greta szkolenie...

6-7 marca 2020 r. – Legnica – Wycena składników niematerialnych

W dniach 06-07 marca 2020 r. odbyło się w Legnicy w Hotelu Sękowski ostatnie przed pandemią szkolenie. Zrealizowane zostało w ramach cyklu szkoleń z wyceny przedsiębiorstw. Poprowadził je profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca SGH w Warszawie -...

13 grudnia 2019 r. – spotkanie wigilijne

W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjnie już w Hotelu Sękowski w Legnicy spotkanie wigilijne członków naszego stowarzyszenia. Niestety dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego członka kol. Michała Bowanko. Minutą ciszy uczciliśmy Jego pamięć. W...

Zmiana adresu

UWAGA:   Informujemy, że z dniem 02 grudnia 2019 r. zmianie uległ adres siedziby stowarzyszenia.Nowy adres: 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 1, pok. 524.                

Szkolenie

W dniach 07-08 października 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się specjalistyczne szkolenie z wyceny przedsiębiorstw, które poprowadził prof. dr hab Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolenie obejmowało określanie wartości godziwej,...

Spotkanie integracyjne i warsztaty

W dniach 13-14 września 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne członków naszego stowarzyszenia połączone XIII warsztatami zawodowymi z wyceny nieruchomości zabytkowych oraz wyceny maszyn i urządzeń. Spotkanie rozpoczęliśmy spływem kajakowym rzeką Bóbr, w...

Walne Zgromadzenie LSRzM i warsztaty

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się Walne Zgromadzenie LSRzM poprzedzone XII warsztatami zawodowymi z wyceny nieruchomości deweloperskich. Warsztaty poprowadził nasz kolega Paweł Kopyra, którego wspierała koleżanka Grażyna Kasjan. Paweł...

Szkolenie

W dniu 17 maja 2019 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się szkolenie dotyczące wybranych zagadnień prawnych w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Szkolenie podprowadził zaprzyjaźniony z nami legnicki notariusz Pan Przemysław Głowski, który szczegółowo omówił strukturę...

Szkolenie

W dniach 8 – 9 marca 2019 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Wycena nieruchomości zabudowanych stacjami paliw". Szkolenie poprowadziła Mirosława Czaplińska, zajmująca się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów,...

Spotkanie opłatkowe

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Hotelu Sękowski w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków naszego stowarzyszenia, w którym wzięło udział 18 osób. W imieniu Zarządu Prezes Laura Morzewska przekazała zgromadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne, po...

Szkolenie

W dniu 21 listopada 2018 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym". Szkolenie poprowadziłsędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista...

Jubileusz 25-lecia działalności stowarzyszenia

W dniu 4 października 2018 r. w Zamku Książ w Wałbrzychu członkowie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych świętowali jubileusz 25-lecia działalności stowarzyszenia.W uroczystościach wzięło udział 34 członków naszej organizacji oraz zaproszeni Goście, w...

XI edycja warsztatów zawodowych LSRzM

W dniu 21 września 2018 r. w Hotelu Sękowski odbyła się XI edycja warsztatów zawodowych LSRzM. Tematem przewodnim była wycena nieruchomości drogowych. W warsztatach wzięło udział 36 członków naszego stowarzyszenia, a poprowadziła je koleżanka Grażyna Kasjan....

Szkolenie

W dniu 09 maja 2018 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych w działalności rzeczoznawcy majątkowego po wejściu w życie RODO". Szkolenie poprowadził Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Pan...

X-te warsztaty LSRzM

W dniu 23 marca 2018 r. w biurowcu Legnickiego Parku Technologicznego LETIA w Legnicy odbyły się X-te warsztaty LSRzM. Temat spotkania dotyczył analizy rynku nieruchomości. Warsztaty poprowadziła Kol. Grażyna Kasjan.

Spotkanie opłatkowe

W dniu 08 grudnia 2017 r. w Hotelu Sękowskim w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe LSRzM poprzedzone Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym rozpatrywane były zmiany w statucie stowarzyszenia.

Szkolenie

W dniach 09-10 listopada 2017 r. odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy szkolenie specjalistyczne dotyczące zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 01.01.2014 r. do 01.09.2017 r. Szkolenie poprowadził Pan Zdzisław Małecki.

IX spotkanie warsztatowe i integracyjne dla członków LSRzM

W dniu 06 października 2017 r. w Hotelu Legnickim w Legnicy odbyło się IX spotkanie warsztatowe i integracyjne dla członków LSRzM. Celem warsztatów było omówienie treści operatu szacunkowego w aspekcie wymogów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych....

Szkolenie

W dniach 03-04 marca 2017 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Metoda inwestycyjna i metoda zysków w wycenie nieruchomości." Szkolenie poprowadził dr inż. Piotr Cegielski. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Szkolenie dedykowane było dla...

VIII spotkanie warsztatowe członków LSRzM

VIII spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 3 lutego 2017 r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski w Legnicy. Temat spotkania brzmiał: Jak zaprzyjaźnić się z analitykiem bankowym? Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Klaudia Piekarczyk....

Spotkanie Wigilijne

W dniu 15 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu PAŁACYK w Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Życzenia Świąteczne i Noworoczne, w imieniu Zarządu, przekazała wszystkim przybyłym Janina Jaros. W...

Zmiana adresu

Informujemy, że LSRzM zmieniło adres siedziby. Aktualny adres to: ul. Rycerska 24, skr. poczt. nr VO 33 59-220 Legnica Wszelką korespondencję prosimy kierować na wskazany wyżej adres.

Szkolenie

W dniu 18 listopada 2016 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało szkolenie, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Tematem szkolenia było "Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami...

Formularz kontaktowy