Informujemy, że LSRzM zmieniło adres siedziby.

Aktualny adres to:

ul. Rycerska 24, skr. poczt. nr VO 33

59-220 Legnica

Wszelką korespondencję prosimy kierować na wskazany wyżej adres.