Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, na którym wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2018-2021:

Zarząd:

Laura Morzewska – prezes

Jacek Sabat – wiceprezes

Czesława Satora – skarbnik

Maciej Wojnicki – sekretarz

Ewa Głowska, Agata Podhajska – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Renata Wiszniewska – Przewodniczący

Grażyna Kasjan, Mieczysław Młynarczyk – członkowie

Komisja Etyki:

Grażyna Urbańska – Przewodnicząca

Iwona Matuszewska, Milena Kapelska-Koblańska – członkowie

 

Wybrano nowy skład Komisji Opinodawczej:

Leokadia Lenartowicz – Przewodnicząca

Czesława Satora, Agata Podhajska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki – członkowie.

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono również nowy statut stowarzyszenia.