W dniach 8 – 9 marca 2019 r. w Hotelu „Sękowski” w Legnicy odbyło się szkolenie nt. „Wycena nieruchomości zabudowanych stacjami paliw”.

Szkolenie poprowadziła Mirosława Czaplińska, zajmująca się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji, rzeczoznawca majątkowy od października 2005 r., członek RICS, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej.

Wykładowcę oraz uczestników szkolenia powitał wiceprezes Jacek Sabat oraz sekretarz Maciej Wojnicki, którzy wręczyli wszystkim uczestniczkom upominki z okazji Dnia Kobiet.

W pierwszym dniu szkolenia, omówiono m.in. rynek handlu paliwami w Polsce, modele funkcjonowania stacji paliw, informacje niezbędne do wyceny nieruchomości zabudowanych stacjami paliw.

W trakcie przerw trwały żywe dyskusje w zakresie tematyki poruszanej w poszczególnych panelach oraz formie przekazywania wiedzy.

Wieczorem uczestnicy szkolenia wzięli udział w wieczorku integracyjnym w Kręgielni Piastów, w trakcie którego po profesjonalnym instruktażu zaprzyjaźnionego instruktora bowlingu odbyły się emocjonujące rozgrywki. Potem były dyskusje, tańce i zabawa.

W drugim dniu odbyły się warsztaty zawodowe, w trakcie których Mirosława Czaplińska w szczegółowy sposób zaprezentowała jak dokonać analizy potencjału handlowego danej lokalizacji, jak obliczać marże na sprzedaży paliw i sprzedaży pozapaliwowej, jak kalkulować koszty związane z prowadzeniem stacji paliw. Zaprezentowała kilka przykładów wycen oraz wspólnie przeprowadzono obliczenia w podejściu dochodowym. To było bardzo wartościowe szkolenie, a uczestnicy wyszli pełni wiedzy praktycznej.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie z odbytego szkolenia i odbycia warsztatów.