W dniu 04 listopada 2016 r. odbyło się VII spotkanie warsztatowe członków LSRzM. Spotkanie miało miejsce w Zachełmiu, w hotelu Concordia. Temat spotkania brzmiał: „Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w zakresie służebności przesyłu”

Spotkanie warsztatowe przygotowała i poprowadziła Kol. Janina Jaros. Program warsztatów obejmował m.in.:

– określanie wartości nieruchomości dla potrzeb bezumownego korzystania z nieruchomości,

– określanie powierzchni bezumownego korzystania,

– obliczanie współczynnika współkorzystania,

– ustalanie stopy kapitalizacji dla potrzeb wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,

– waloryzację wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

W trakcie warsztatów omówiono przypadek wariantowego określenia wartości wynagrodzenia za bezumowne wykorzystanie z wykorzystaniem dochodów za poszczególne lata bezumownego korzystania oraz w oparciu wartość służebności przesyłu.

Dyskusja prowadzona na spotkaniu warsztatowym dotyczyła praktycznie wszystkich zagadnień związanych z określaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.