W dniu 24 września 2021 r. odbyły się XV warsztaty zawodowe członków Legnickiego SRM, które dotyczyły problemów w praktyce wyceny nieruchomości jakie napotykają członkowie naszego stowarzyszenia w codziennej pracy rzeczoznawczej.

Po warsztatach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. W spotkaniu udział wzięło 20 członków.

Na wstępie wręczono Koleżance Elżbiecie Kaczmarek zaległą statuetkę „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych” za 2019 r. Z uwagi na pandemię nie mogliśmy wręczyć jej wcześniej osobiście.

Następnie, podsumowano działalność zarządu w latach 2018-2021, zatwierdzono sprawozdania finansowe stowarzyszenia za 2020 rok i udzielono absolutorium zarządowi. Zatwierdzono też sprawozdania za 2020 rok Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki oraz Komisji Opiniującej.

W wyniku głosowań dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia jednogłośnie wybrano dotychczasową Prezes Laurę Morzewską.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że na nową kadencję 2021-2024 zarząd LSRzM będzie pracował w dotychczasowym składzie tj:

Prezes – Laura Morzewska

Wiceprezes – Jacek Sabat

Skarbnik – Czesława Satora

Sekretarz – Maciej Wojnicki

Członek Zarządu – Ewa Głowska

Członek Zarządu – Agata Podhajska

Ponadto, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru składów Komisji:

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mieczysław Młynarczyk

Członek KR – Angelika Markieta

Członek KR – Dariusz Sas

Komisja Etyki:

Przewodniczący – Grażyna Urbańska

Członek KE – Dariusz Ignaczewski

Członek KE – Renata Wiszniewska

Komisja Opiniująca:

Przewodniczący – Jacek Sabat

Członek KO – Maciej Wojnicki

Członek KO – Ewa Głowska

Członek KO – Agata Podhajska

Członek KO – Renata Wiszniewska

Członek KO – Dariusz Sas
Członek KO – Janina Bilicka

Wszystkim wybranym gratulujemy nominacji i życzymy satysfakcji z pełnionych funkcji.