Zarząd Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza członków na Walne Zgromadzenie stowarzyszenia w dniu 12 maja 2022 r. (piątek) o godz. 17:00 w pierwszym terminie i o godz. 17:15 w drugim terminie.

Miejsce obrad: Hotel Milenium w Legnicy, ul. Chojnowska 150.

Zgromadzenie poprzedzone będzie warsztatami zawodowymi dla członków LSRzM, które odbędą się o godz. 15:00, a poprowadzone będą przez Honorowego Prezesa kol.Andrzeja Kobesa.

Temat warsztatów: „Błędy w operatach szacunkowych oczami arbitra Komisji Arbitrażowej.”

Udział w warsztatach jest bezpłatny, pod warunkiem uregulowania składek członkowskich.

Harmonogram spotkania:

15:00 warsztaty zawodowe

ok. 16:00 obiad

17:00 walne zgromadzenie

Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia.